دکتر صالح اکبرزاده

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه ایالتی لوئیزیانا- آمریکا

عضو هیئت علمی:

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته تحصیلی:

مهندسی مکانیک

دکتر صالح اکبرزاده

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

عملکرد تریبولوژیکی قطعات مکانیکی

چکیده طرح‌:

بررسی سایش پره های توربین گاز: در این زیرپروژه دانشجویان با مشابه سازی شرایط کاری این پره ها، عملکرد سایشی آنها را (از جنس تیتانیوم است) را در آزمایشگاه مشابه سازی کرده و عملکرد آن را به همراه پوشش های مختلف بررسی میکنند.
بررسی اثر پوشش دهی بر خواص مکانیکی: در این پروژه دانشجویان با اعمال پوشش های مختلف سعی میکنند خواص مکانیکی مانند استحکام تسلیم و مدول یانگ قطعاتی که پوششهای نرم و سخت و با ضخامت مختلف دارند را اندازه گیری نمایند.
بررسی عملکرد یاتاقان لغزشی: در این پروژه دانشجویان سعی میکنند عملکرد یاتاقان را تحت شرایط سطحی مختلف و با روانکارهای مختلف مقایسه نمایند.
نانوگریس: در این پروژه دانشجویان به یک گریس پایه افزودنی نانو با درصد مشخصی اضافه میکنند که خاصیت ضداصطکاکی آن بهبود یابد و امکان استفاده در شرایط کاری مختلف داشته باشد

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی مواد
  • مهندسی شیمی
  • شیمی