دکتر محمد مهدی مجیدی

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه صنعتی اصفهان

عضو هیئت علمی:

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته تحصیلی:

ژنتيک و به نژادی

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

آموزش پژوهش در حوزه کشاورزی و علوم زیستی

چکیده طرح‌:

با دیدن اطلاعیه‌ی طرح رفعت دغدغه‌ای که سال‌ها در امر آموزش و پژوهش در دانشگاه با آن مواجه بودم پررنگ‌تر شد و احساس کردم که در قالب این طرح می‌توان راهکاری برای رفع آن دغدغه حداقل به عنوان گام اولیه برداشت. این دغدغه از طریق ارتباط نزدیک با دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی طی حدود دو دهه گذشته حاصل شده است. این دغدغه طی سال‌های اخیر به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی در کشور که سایر جنبه‌ها از جمله فرهنگی و اجتماعی را نیز متاثر می‌کند افزایش یافته است. هدف این طرح آن است که از آنجایی که دانشجویان معمولا آموزش‌های خوبی در رشته‌ی تخصصی خود دیده اند اما مبانی پژوهشی و مهارتی که منجر به این آموخته ها شده است را به خوبی درک نکرده اند، بنابراین می‌توان اصول پژوهش‌های کاربردی را به زبان ساده و در قالب روش‌های مختلف به آنها آموزش داد تا بتوان زمینه را برای تبدیل شدن آن‌ها به پژوهشگران خوب در مقاطع بعدی فراهم آورد. همچنین آشنایی دانشجویان با پروژه‌های مختلف زمینه را برای حضور آنها در آینده در شرکت‌ها فراهم می کند.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  • رشته های کشاورزی 
  • علوم زیستی
  • تولید،  ژنتیک و بیوتکنولوژی
  • داروهای گیاهی