دکتر مسعود عطاپور

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه صنعتی اصفهان

عضو هیئت علمی:

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته تحصیلی:

مهندسی مواد

دکتر مسعود عطاپور

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

مهندسی سطح قطعات ساخت افزودنی

چکیده طرح‌:

امروزه فرایند های ساخت افزودنی (Additive Manufacturing) در صنایع مختلف به شدت در حال گسترش است. ساخت قطعات دقیق، سبک و استفاده از تنوعی از مواد با عث گسترش این حوزه در صنایع مختلف هوافضا، پزشکی، خودروسازی، نفت و گاز و الکترونیک شده است. روش های زیادی در این زمینه معرفی شده و همچنان در مرز دانش بسیاری از تحقیقات قرار دارد.

در این پژوهش به مطالعه مهندسی سطح و ارایه راهکارهای مختلف به منظور ارتقای شرایط سطحی قطعات ساخت افزودنی پرداخته خواهد شد. هدف اصلی طرح توسعه این فرانیدها جهت ساخت ایمپلنت های مختلف مورد استفاده در داخل بدن است.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  • مهندسی مواد
  • مهندسی پزشکی
  • شیمی