دکتر محمدحسین منشئی

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه نیس سوفیا آنتیپولیس-فرانسه

عضو هیئت علمی:

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته تحصیلی:

مهندسی نرم افزار

دکتر محمدحسین منشئی

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

کاربردهای نوین مدلهای مولد هوش مصنوعی در محاسبات زیستی و امنیت

چکیده طرح‌:

این مدل‌ها به طور گسترده در زمینه‌هایی مانند پیش‌بینی ساختار پروتئین‌ها، تحلیل داده‌های بیولوژیکی، شناسایی و ردیابی عوامل بیماری‌زای، و همچنین در زمینه امنیت، مانند تشخیص نفوذ، استفاده می‌شوند. این مدل‌ها با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری عمیق و شبکه‌های عصبی، توانایی پیش‌بینی دقیق‌تر و سریع‌تری را در مواجهه با چالش‌های پیچیده از جمله مسائل زیستی و امنیتی فراهم می‌کنند.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  •