دکتر فرید شیخ الاسلام

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه ایالتی لوئیزیانا

عضو هیئت علمی:

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته تحصیلی:

مهندسی برق

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

طراحی و پیاده سازی یک طرح فناورانه در حوزه مهندسی کامپیوتر یا مهندسی برق

چکیده طرح‌:

در این پروژه هدف طراحی و پیاده سازی یک طرح فناورانه با انتخاب جمعی تیم می باشد. گروه دانشجویان پروژه ای را به صورت مشترک در یکی از زمینه های مهندسی کامپیوتر و یا مهندسی برق انتخاب می کنند و برنامه ای زمان بندی شده جهت حل چالش های تئوری و عملی آن ارائه می دهند. این برنامه نباید به گونه ای باشد که به محتوای درسی دانشجویان خللی وارد نماید. این طرح با انتخاب دانشجویان تیم می تواند مواردی همانند جداسازی مواد فلزی از بازیافت و یا کنترل هوشمند ترافیک با یک نرم افزارها پیشرفته و یا میکرکنترلر باشد. دانشجویان در مسیر این تحقیق نیازمند تقسیم کار و هم فکری با یکدیگر هستند و انجام پروژه بصورت انفرادی قابل قبول نیست.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی برق
  • مهندسی مکانیک
  • کلیه رشته‌های مرتبط یا علاقه‌مند به مهندسی برق و کامپیوتر