دکتر منصوره اژه‌ای

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه اصفهان

عضو هیئت علمی:

دانشگاه اصفهان

رشته تحصیلی:

مهندسی کامپیوتر

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

تهدیدات شناختی در شبکه‌های اجتماعی

چکیده طرح‌:

تهدیدات شناختی (Cognitive Threats) در شبکه‌های اجتماعی اشاره به مسائل و خطرات مربوط به تأثیر و تحت تأثیر قرار گرفتن شناخت افراد در این شبکه‌ها دارد. در زیر به برخی از تهدیدات شناختی رایج در شبکه‌های اجتماعی اشاره خواهم کرد:

1. تأثیرگذاری اجتماعی: شبکه‌های اجتماعی می‌توانند تأثیر قابل توجهی در نگرش‌ها، عقاید و رفتارهای افراد داشته باشند. اطلاعات و محتوای منتشر شده توسط افراد و صفحات مختلف می‌توانند باعث تأثیرگذاری بر دیگران شوند و نگرش‌ها را تغییر دهند.

2. انتشار اطلاعات نادرست: شبکه‌های اجتماعی محیطی را برای انتشار اطلاعات نادرست، شایعات و اخبار جعلی فراهم می‌کنند. این امر می‌تواند منجر به انتشار اطلاعات نادرست و تشویش درک عمومی شود و باعث ایجاد تبعات جدی برای جامعه شود.

3. نقض حریم خصوصی: شبکه‌های اجتماعی می‌توانند زمینه‌ای برای نقض حریم خصوصی افراد فراهم کنند. اطلاعات شخصی کاربران ممکن است در دسترس شرکت‌ها یا افرادی قرار گیرند که از آن‌ها برای هدف‌های ناخواسته استفاده کنند.

4. اعتماد معکوس: در برخی موارد، شبکه‌های اجتماعی می‌توانند باعث کاهش اعتماد افراد به یکدیگر شوند. در مواقعی که افراد با اطلاعات نادرست، تحریف شده یا مضلّل روبرو می‌شوند، اعتماد به اطلاعات و نیز به هم‌افزایان خود کاهش می‌یابد.

5. اعتیاد و وقت‌گیری: شبکه‌های اجتماعی ممکن است موجب اعتیاد و وقت‌گیری بیش از حد شود. استفاده زیاد و مداوم از این شبکه‌ها می‌تواند به کاهش تمرکز، افزایش اضطراب و اختلال در زندگی روزمره فرد منجر شود.

این تهدیدات شناختی تنها برخی از مسائل موجود در شبکه‌های اجتماعی هستند. توجه به این تهدیدات و ایجاد آگاهی در مورد استفاده صحیح و هوشمنداز شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به کاهش خطرات مربوطه کمک کند. همچنین، اهمیت حفظ حریم خصوصی و ارزش‌های اخلاقی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی نیز بسیار مهم است.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  •