دکتر سیده لیلا میراحمدی

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه اصفهان

عضو هیئت علمی:

دانشگاه اصفهان

رشته تحصیلی:

مشاوره خانواده

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

آماده سازی دانشجویان برای کنکور کارشناسی ارشد

چکیده طرح‌:

در این طرح پژوهشگر قصد دارد از سال اول ورود دانشجویان کارشناسی رشته مشاوره، کلاس ها و دوره هایی را برای آماده سازی و آشنا سازی دانشجویان مستعد و علاقه مند با سوالات کنکور کارشناسی ارشد در دروس اصلی و پایه برگزار کند

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  •