دکتر سمیه جابری

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه اصفهان

عضو هیئت علمی:

دانشگاه اصفهان

رشته تحصیلی:

مشاوره

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

گذار موفق از مدرسه به دانشگاه

چکیده طرح‌:

با توجه به تغییر مقطع دانشجویان از مدرسه به دانشگاه و نیازهای علمی، فرهنگی و روانشناختی دانشجویان در بدو ورود شاهد تغییرات مختلفی در روند تحصیلی و روانشناختی دانشجویان هستیم که خود را به صورت افت تحصیلی، افت خلق و بروز افسردگی، مشکلات سازگاری و درگیر شدن در روابط آسیب زا هستیم. به نظر می رسد، طرح ارائه شده می تواند برخی از نیازهای این دانشجویان را تأمین کند. برخی از محورهای این طرح عبارتند از:
– استعدایابی و رغبت سنجی از دانشجویان جدیدالورود
– گذار تحصیلی از مدرسه به دانشگاه
– سلامت روان در گذار از مدرسه به دانشگاه
– آموزش مهارت های مطالعه و برنامه ریزی
– آموزش مهارت های متناسب با دوره رشد در چرخه رشدی دانشجویان (براساس نظریه اریک اریکسون دانشجویان در آغاز ورود به دانشگاه در دوره «صمیمیت در برابر انزوا» قرار دارند که در این شرایط دانشجویان نیاز به مهارتهای برقراری ارتباط با خانواده مبدأ، ارتباط با همسالان، پیش از پیش از ازدواج و پیش از ازدواج و … هستند)

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  •