دکتر روح الله عباسی

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه منیتوبا کانادا

عضو هیئت علمی:

دانشگاه اصفهان

رشته تحصیلی:

علوم زیستی

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

زنبور عسل و تنوع زیستی

چکیده طرح‌:

برسی آفات و بیماری های زنبور عسل،

بررسی تنوع زیستی جانوری بویژه بندپایان

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  •  کلیه دانشجویان در گرایش‌های علوم زیستی، حشره شناسی، کشاورزی، محیط زیست و تنوع زیستی علاقمند به موضوع حشرات