دکتر احمدرضا منتظرالقائم

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه فردوسی مشهد

عضو هیئت علمی:

دانشگاه اصفهان

رشته تحصیلی:

مهندسی نرم‌افزار

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

شبیه سازی یا پیاده سازی یک شبکه اینترنت اشیای هوشمند (مجهز به ابزار هوش مصنوعی) جهت جمع آوری، انتقال و پردازش داده های صنعتی

چکیده طرح‌:

مقدمه:

در دهه‌های اخیر، توسعه اینترنت اشیای هوشمند (IoT) به یکی از مهمترین تحولات فناوری تبدیل شده است. این طرح پژوهشی به منظور پیاده‌سازی یک شبکه IoT با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی با هدف بهینه‌سازی جمع‌آوری، انتقال، و پردازش داده‌های صنعتی ارائه می‌شود.
================================================================
اهداف:

1- ایجاد یک شبکه IoT برای جمع‌آوری داده‌های صنعتی از حسگرها و دستگاه‌های مختلف.
2- پیاده‌سازی الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای پردازش و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده.
3- بهینه‌سازی فرآیند انتقال داده‌ها بین اشیا هوشمند در شبکه.
4- افزایش کارایی و اطمینان از اطلاعات جمع‌آوری شده در دستگاه‌های مختلف.
5- ارتقاء امنیت اطلاعات در فرآیند جمع‌آوری، انتقال، و پردازش داده‌های صنعتی.
================================================================
روش‌شناسی:

1- پیاده‌سازی شبکه IoT:

–انتخاب سخت‌افزار و نرم‌افزار مناسب برای ایجاد شبکه.
–افزودن حسگرها و دستگاه‌های مختلف به شبکه.

2- پیاده‌سازی الگوریتم‌های هوش مصنوعی:

–استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای تحلیل و پردازش داده‌های صنعتی.
–ارزیابی کارایی الگوریتم‌ها در شرایط مختلف.

3- بهینه‌سازی انتقال داده:

–استفاده از تکنولوژی‌های انتقال داده مانند MQTT یا CoAP.
–ارزیابی کارایی فرآیند انتقال داده در شبکه.

4- امنیت اطلاعات:

–پیاده‌سازی پروتکل‌ها و تکنیک‌های امنیتی در شبکه.
–ارزیابی مستمر امنیت فرآیند جمع‌آوری و انتقال داده‌ها.
================================================================
نتایج مورد انتظار:

–ایجاد شبکه IoT عملی و کارآمد در جمع‌آوری داده‌های صنعتی.
–بهبود کارایی فرآیند پردازش داده با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی.
–افزایش کارایی و امنیت در فرآیند انتقال داده بین اشیا هوشمند.
–ارائه راهکارهای بهبود برای افزایش امنیت اطلاعات در شبکه.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  •