راهبری فرهنگی، علمی و تربیتی دانشجویان

مخاطبان طرح رفعت

۱- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها:

کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان اصفهان که ویژگی‌های زیر را دارا باشند، امکان حضور در این طرح به عنوان استاد راهبر را خواهند داشت:

 • دارای رتبه علمی استادیار به بالا
 • قابلیت تشکیل یک تیم یا گروه دانشجویی از دانشجویان سال‌های اول و دوم دانشگاه در مقطع کارشناسی
 • امکان فرصت گذاری حداقل ۲۰ ساعت در ماه به منظور هدایت و راهبری یک تیم دانشجویی ۵ نفره

۲- دانشجویان:

دانشجویان جدید الورود دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان اصفهان در مقطع کارشناسی و یا دکتری حرفه‌ای که حداکثر ۴ ترم از سنوات تحصیلی آن‌ها گذشته باشد و دارای یکی از شرایط زیر باشند می‌توانند برای شرکت در این طرح ثبت نام نمایند:

 • برگزیدگان طرح شهید وزوایی یا احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان
 • برگزیدگان کنکور سراسری در رشته‌های علوم ریاضی با رتبه زیر ۳۰۰۰ کشوری
 • برگزیدگان کنکور سراسری در رشته‌های علوم پزشکی با رتبه زیر ۵۰۰۰ کشوری
 • برگزیدگان کنکور سراسری در رشته‌های علوم انسانی با رتبه زیر ۳۰۰۰ کشوری
 • برگزیدگان کنکور سراسری در رشته‌های هنر و زبان انگلیسی با رتبه زیر ۱۵۰۰ کشوری
 • ورودی‌های ۱۰ درصد برتر هر یک از رشته‌های تحصیلی دانشگاه محل تحصیل (دانشگاه‌های اصفهان، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، کاشان، علوم پزشکی کاشان، هنر اصفهان، فنی و مهندسی گلپایگان، مالک اشتر و شهرضا)
 • دانشجویان دارای معدل ۱۷ به بالا در سال تحصیلی قبل

امتیازات ویژه اساتید

 1. اساتید برگزیده طرح، امکان بهره‌گیری از حمایت مالی بنیاد را برای اجرای طرح خواهند داشت.
 2. اساتید برگزیده به همراه تیم دانشجویی خود، از فرصت‌های فرهنگی، تفریحی مجموعه بنیاد نخبگان برخوردار خواهند شد.
 3. امکان استفاده از دوره های آموزشی و کارگاه‌های مهارت افزایی مجموعه بنیاد نخبگان استان اصفهان برای اساتید برگزیده و تیم دانشجویی مربوطه فراهم خواهد شد.
 4. تخصیص امتیاز فرهنگی-اجرایی در پرونده‌های ارتقا (در حال مذاکره)

امتیازات ویژه دانشجویان

 1. بهره گیری از راهبری و حمایت‌های یک استاد خبره در طول یک سال تحصیلی
 2. اخذ امتیاز قابل استفاده جهت درخواست تسهیلات بنیاد ملی نخبگان (تحت عنوان همکاری اجرایی با بنیاد ملی نخبگان)
 3. بهره‌گیری از برنامه‌های رفاهی و تفریحی بنیاد ملی نخبگان

زمان بندی طرح

مهر و آبان
۱۴۰۱
فراخوان اساتید راهبر و ارائه پیشنهادیه‌ها
آذرماه
۱۴۰۱
ارزیابی واجدان شرایط و اولویت بندی
دی ماه
۱۴۰۱
دوره آموزشی برگزیدگان
بهمن
۱۴۰۱
دوره تشکیل تیم های دانشجویی
بهمن ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲
دوره راهبری

فرایند اجرایی طرح

 • کلیه اساتید داوطلب این طرح لازم است اطلاعات شخصی و سوابق علمی، فرهنگی و اجتماعی خود را به همراه چکیده طرح‌های پیشنهادی خود به منظور راهبری فرهنگی، علمی-پژوهشی و تربیتی به همراه مشخصات کمی و کیفی تیم‌های دانشجویی مدنظر خود را در پایگاه بنیاد نخبگان استان اصفهان بارگذاری نمایند.
 • سوابق اساتید داوطلب، در بنیاد ملی نخبگان ارزیابی شده و اساتید برگزیده با توجه به محدودیت موجود در تیم‌های قابل تشکیل، اولویت بندی خواهند شد.
 • شناسایی دانشجویان و تشکیل تیم‌های مربوطه در آغاز نیم‌سال تحصیلی دانشگاه‌ها، توسط اساتید انجام خواهد گرفت.
 • ارتباط‌گیری اساتید و تیم‌های دانشجویی و هدایت و راهبری لازم در طول دو نیم‌سال تحصیلی و تا پایان شهریور 1402 (قابل تمدید تا حداکثر 6 نیم‌سال تحصیلی) صورت خواهد پذیرفت.
 • گزارش عملکرد اساتید به صورت پیوسته به دبیرخانه طرح در بنیاد نخبگان ارائه خواهد شد.
 • حمایت‌های مالی و نیز خدمات فرهنگی و تفریحی مجموعه بنیاد به اساتید متناسب با گزارش عملکردها تخصیص خواهد یافت.