طرح رفعت

بنیاد ملی نخبگان به منظور راهبری و اثرگذاری در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، علمی و تربیتی و ترغیب آنان به کار گروهی که یکی از ضرورت‌های امروز جامعه نخبگانی کشور می‌باشد، اقدام به اجرای طرح جامع راهبری فرهنگی، علمی و تربیتی دانشجویان جدید الورود نموده است. این طرح با محوریت یک استاد راهبر و یک تیم دانشجویی شکل گرفته و طی فرایند یک ساله، رشد و ارتقاء جامع و چند بعدی دانشجویان محقق خواهد شد. این شیوه نامه با عنوان هسته‌های استاد محور (طرح رفعت) نام گذاری شده است.

مخاطبان طرح رفعت

اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها

کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان اصفهان که ویژگی‌های زیر را دارا باشند، امکان حضور در این طرح به عنوان استاد راهبر را خواهند داشت:
دارای رتبه علمی استادیار به بالا
قابلیت تشکیل یک تیم یا گروه دانشجویی از دانشجویان سال‌های اول و دوم دانشگاه در مقطع کارشناسی
امکان فرصت گذاری حداقل ۲۰ ساعت در ماه به منظور هدایت و راهبری یک تیم دانشجویی ۵ نفره

دانشجویان

دانشجویان جدیدالورود هر یک از مؤسسات علمی در مقطع کارشناسی(دکتری حرفه ای) که حداکثر چهار نیمسال از سنوات تحصیلی آنان نگذشته باشد و دارای یکی از شرایط زیر باشند:
۱. دارندگان مدالهای طلا، نقره، برنز یا دیپلم افتخار المپیادهای جهانی دانش آموزی (با معرفی باشگاه دانش پژوهان جوان)؛
۲. دارندگان مدالهای طلا، نقره برنز یا دیپلم افتخار المپیادهای ملی دانش آموزی( با معرفی باشگاه دانش پژوهان جوان)؛
3. دارندگان رتبه های ۱ تا ۱۰۰۰ آزمون سراسری ورود به دانشگاه از دوره تحصیلی متوسطه در گروه های آموزشی علوم ریاضی و فنی علوم تجربی و علوم انسانی بر اساس سهمیه مناطق سه گانه با) معرفی سازمان سنجش آموزش کشور)؛
۴. دارندگان رتبه های ۱ تا ۱۰۰ کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در گروه هنر و زبان‌های خارجی (با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور)؛
۵. دارندگان رتبه های اول تا سوم بخش دانش آموزی جشنواره جوان خوارزمی (با معرفی دبیرخانه جشنواره خوارزمی)؛
۶. ده درصد رتبه‌های برتر ورودی هر یک از گروه‌های تحصیلی از آزمون سراسری به دانشگاه هر استان متناسب با سهمیه هر استان با تأیید شورای راهبری؛
7. ده درصد برتر معدل هم رشته هم ورودی هر یک از رشته های تحصیلی دانشگاه یا دانشکده های برتر هر استان با تأیید شورای راهبری

امتیازات ویژه اساتید

اساتید برگزیده طرح، امکان بهره‌گیری از حمایت مالی بنیاد را برای اجرای طرح خواهند داشت.
اساتید برگزیده به همراه تیم دانشجویی خود، از فرصت‌های فرهنگی، تفریحی مجموعه بنیاد نخبگان برخوردار خواهند شد.
امکان استفاده از دوره های آموزشی و کارگاه‌های مهارت افزایی مجموعه بنیاد نخبگان استان اصفهان برای اساتید برگزیده و تیم دانشجویی مربوطه فراهم خواهد شد.
تخصیص امتیاز فرهنگی-اجرایی در پرونده‌های ارتقا (در حال مذاکره)

امتیازات ویژه دانشجویان

بهره گیری از راهبری و حمایت‌های یک استاد خبره در طول یک سال تحصیلی
اخذ امتیاز قابل استفاده جهت درخواست تسهیلات بنیاد ملی نخبگان (تحت عنوان همکاری اجرایی با بنیاد ملی نخبگان)
بهره‌گیری از برنامه‌های رفاهی و تفریحی بنیاد ملی نخبگان

زمان بندی طرح

دی ماه
1402
فراخوان اساتید راهبر و ارائه پیشنهادیه‌ها
بهمن‌ماه
1402
ارزیابی واجدان شرایط و اولویت بندی
بهمن‌ماه
1402
دوره آموزشی برگزیدگان
فروردین ماه
1403
ثبت نام دانشجویان
اردیبهشت و خرداد
1403
دوره تشکیل تیم های دانشجویی
تا شهریور 1403
دوره راهبری

فرایند اجرایی طرح

  • کلیه اساتید داوطلب این طرح لازم است اطلاعات شخصی و سوابق علمی، فرهنگی و اجتماعی خود را به همراه چکیده طرح‌های پیشنهادی خود به منظور راهبری فرهنگی، علمی-پژوهشی و تربیتی به همراه مشخصات کمی و کیفی تیم‌های دانشجویی مدنظر خود را در پایگاه بنیاد نخبگان استان اصفهان بارگذاری نمایند.
  • سوابق اساتید داوطلب، در بنیاد ملی نخبگان ارزیابی شده و اساتید برگزیده با توجه به محدودیت موجود در تیم‌های قابل تشکیل، اولویت بندی خواهند شد.
  • شناسایی دانشجویان و تشکیل تیم‌های مربوطه در آغاز نیم‌سال تحصیلی دانشگاه‌ها، توسط اساتید انجام خواهد گرفت.
  • ارتباط‌گیری اساتید و تیم‌های دانشجویی و هدایت و راهبری لازم در طول دو نیم‌سال تحصیلی و تا پایان شهریور 1402 (قابل تمدید تا حداکثر 6 نیم‌سال تحصیلی) صورت خواهد پذیرفت.
  • گزارش عملکرد اساتید به صورت پیوسته به دبیرخانه طرح در بنیاد نخبگان ارائه خواهد شد.
  • حمایت‌های مالی و نیز خدمات فرهنگی و تفریحی مجموعه بنیاد به اساتید متناسب با گزارش عملکردها تخصیص خواهد یافت.
مهلت ثبت نام به پایان رسید