دکتر صالح اکبرزاده

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه ایالتی لوئیزیانا

عضو هیئت علمی:

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته تحصیلی:

مهندسی مکانیک

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

ساخت نانوروانکار با هدف بهبود خواص اصطکاکی و ارزیابی خواص آن به کمک تجهزات آزمایشگاهی

چکیده طرح‌:

در حال حاضر، دو موضوع پژوهشی مدنظر اینجانب است. موضوع نخست ساخت روانکار (اعم از روغن مایع یا گریس) است که دارای افزودنی نانو است و خواص آن با روغن موتورهای صنعتی یا گریس های تجاری قابل رقابت است. این کار در ادامه چند پروژه دانشجویی قبلی است که پیشرفت خیلی خوبی داشته است و نیازمند تلاش بیشتربرای تجاری شدن است. موضوع دوم که در ادامه همین موضوع خواهد بود، ساخت تجهیز آزمایشگاهی برای ارزیابی خواص سایشی (اصطلاحا تریبولوژی) مواد مختلف است. موضوع مهندسی سطح جزو موضوعات مهم در همه صنایع است و به همین علت ساخت تجهیزات داخلی میتواند زمینه ای برای بروز استعدادهای دانشجویان علاقمند به حوزه طراحی و ساخت باشد

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی مواد
  • مهندسی شیمی
  • شیمی