دکتر حسین کارشناس

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

پلی تکنیک مادرید

عضو هیئت علمی:

دانشگاه اصفهان

رشته تحصیلی:

هوش مصنوعی

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

سلامت دیجیتال هوشمند، بهینه سازی مدیریت خدمات، تحلیل و مدلسازی داده‌ها

چکیده طرح‌:

هوش مصنوعی دانش ایجاد سامانه‌های هوشمندی است که با هدف تسهیل و ارتقاء فعالیت هایی که نیازمند هوشمندی انسانی است طراحی و پیاده سازی می شوند. امروزه عملکرد چنین سامانه هایی در بسیاری از کاربردها از نقش کلیدی برخوردار است به نحوی که بدون بکارگیری چنین سامانه هایی عملاً انجام خیلی از فعالیت‌ها دچار اختلال شده یا غیرممکن می شود. با توجه به نو بودن این حوزه در دنیا و بخصوص در ایران، طیف وسیعی از مسائل و نیازها در جامعه و صنعت وجود دارند که الگوریتم های هوش مصنوعی پاسخ بهتری برای آنها ارائه می‌دهد. بهینه سازی فرآیندهای مورد استفاده در انجام فعالیت‌ها در حوزه های مختلف یکی از مهمترین این کاربردهاست که قطعاً می تواند تأثیرات کوتاه مدت بسیاری در منابع مالی و بخصوص زمانی در دسترس داشته و در عین حال کیفیت را نیز بهبود دهد. استفاده از مجموعه داده‌های موجود در چنین کاربردهایی برای هدایت روند بهینه‌سازی یکی از حوزه‌های پژوهشی مورد توجه در این زمینه است.
به عنوان یک نمونه خاص، یکی از مهمترین دغدغه های جوامع امروزی که معیاری برای تشخیص میزان توسعه یافتگی هم در نظر گرفته می‌شود، وضعیت سلامت جامعه و نحوه ارائه خدمات در این بخش است. از طرف دیگر حجم عظیمی از داده ها و اطلاعات در این حوزه جمع آوری می‌شود، که بهره برداری از آنها برای ارتقاء خدمات سلامت یکی از زمینه های بسیار مورد توجه است. الگوریتم های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به عنوان مهمترین ابزار مورد استفاده در تحلیل و مدلسازی داده ها شناخته می شود. با اذعان مسئولین مختلف کشور به قابلیت های بالقوه رویکردهای هوشمند برای برطرف کردن چالش‌های موجود در حوزه سلامت، اکنون بیش از پیش فضا برای فعالیت متخصصین آشنا و با تجربه در این حوزه در جهت طراحی و پیاده‌سازی یک بستر ملی سلامت دیجیتال فراهم شده است.
هدف اصلی این طرح‌ها آموزش و آماده سازی دانشجویان برای انجام پروژه های کاربردی مورد تقاضا در حوزه های معرفی شده و سایر حوزه‌های مرتبط است. در این راستا، تمرکز بر افزایش توانمندی های علمی و پژوهشی، انجام فعالیت‌های تیمی و ارتقاء ظرفیت دانشجویان برای وارد شدن به پروژه های واقعی، هم در فضای دانشگاهی و هم در فضای کار بیرون، خواهد بود.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  • کلیه گرایش های مهندسی کامپیوتر
  • علوم کامپیوتر
  • مهندسی پزشکی
  • تحقیق عملیات
  • مدیریت پزشکی
  • تصویربرداری پزشکی