دکتر کیان حشمت

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

عضو هیئت علمی:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رشته تحصیلی:

متخصص قلب و عروق

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

گروه دانشجویی فرهنگی کنترل فشار خون

چکیده طرح‌:

با توجه به شیوع فشارخون در بین مردم ایران و اینکه پرفشاری خون یکی از مهم‌ترین علل بیماری‌های قلبی و عروقی محسوب می‌شود، تلاش در جهت کنترل فشارخون امری اجتناب ناپذیر است. متأسفانه شاهد ناآگاهی و درمان نامناسب فشارخون در بین بیماران مبتلا هستیم.

 قرار است با تلاش دانشجویان در کنار هم محیط آموزشی و فرهنگی در راستای کنترل فشار خون برای استان فراهم آوریم.
این طرح شامل آموزش نحوه گرفتن فشارخون به دانشجویان تهیه پنفلت‌ها، کلیپ‌ها و موارد دیگری جهت کنترل فشارخون می‌باشد.
تشکیل جلسات گردهمایی با موضوعات فرهنگی و دانشجویی از اقدامات دیگر این طرح می‌باشد.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

دانشجوی علاقمند و آشنا به تهیه کلیپ های آموزشی