دکتر عاطفه حیرت

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه اصفهان

عضو هیئت علمی:

دانشگاه اصفهان

رشته تحصیلی:

مشاوره خانواده

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

تولید محتوا روانشناسی، هستی شناسی و هوش مصنوعی در سیستمهای تعاملی روانشناسی

چکیده طرح‌:

در این فراخوان ما علاقه‌مند به همکاری با دانشجویان مستعد وبا انگیزه در طرحهای متعدد بین رشته‌ای هستیم که بنا بر سلیقه توانایی‌های شخصی در سه حیطه کلی زیر قابل انتخاب است:

  • تولید موشن گرافی با یکی از مهارت‌های فتوشاپ انیمیشن‌سازی گویندگی طراحی کاریکاتور و…
  • تدوین پادکست، سناریوهای تولید محتوا، بسته‌های آموزشی، آزمون سازی، برگزاری دوره آموزشی و…
  • ارائه سیستمهای تعاملی روانشناسی با پایه هوش مصنوعی

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

رشته‌های هنری جهت تولید موشن گرافی با یکی از مهارت‌های فتوشاپ انیمیشن‌سازی گویندگی طراحی کاریکاتور و…
رشته‌های حوزه روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی جهت تدوین پادکست، سناریوهای تولید محتوا، بسته‌های آموزشی، آزمون‌سازی، برگزاری دوره آموزشی و…
رشته‌های حوزه کامپیوتر نرم افزار، هوش مصنوعی، علوم شناختی جهت ارائه سیستمهای تعاملی روانشناسی