دکتر مسعود عطاپور

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه صنعتی اصفهان

عضو هیئت علمی:

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته تحصیلی:

مهندسی مواد

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

فرایندهای ساخت افزودنی-مواد و پوشش های زیست سازگار برای کاربردهای پزشکی-انرژی های تجدید پذیر

چکیده طرح‌:

امروزه استفاده از فرایندهای ساخت افزودنی مانند ذوب گزینشی لیزری انقلاب بزرگی را در تولید قطعات صنعتی ایجاد کرده است. گسترش قطعات پرینت سه بعدی نیازمند بررسی خواص مختلی از جمله رفتار خوردگی، خواص مکانیکی و مشخصات زیستی آنها است. همچنین، استفاده از روش پرینت سه بعدی در تولید ایمپلنت‌های ایمن و ارزان برای استفاده در داخل بدن یکی از زمینه‌های تحقیقاتی مهم بشمار می‌رود.
زمینه تحقیقاتی دیگر تلاش برای تولید هیدروژن ارزان و استفاده از مواد و پوشش‌های مختلف برای توسعه پیل‌های سوختی و روش‌های فوتوالکتروشیمیایی تولید انرژی پاک می‌باشد.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  • مهندسی مواد
  • مهندسی پزشکی
  • شیمی