دکتر ایمان زکریایی کرمانی

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه تربیت مدرس تهران

عضو هیئت علمی:

دانشگاه هنر اصفهان

رشته تحصیلی:

پژوهش هنر

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

شناخت و تحلیل بازارهای صادراتی هنرهای سنتی ایران (گروه پژوهشی اهسا «اعتلای هنرهای سنتی ایران»)

چکیده طرح‌:

هنرهای دستی و سنتی ایران دربردارنده بخش عظیمی از فرهنگ و هویت ایرانی هستند که حفظ آنها منوط به حیات اقتصادی و کاربردی آنهاست. امروز در محافل فرهنگی و دانشگاهی در مورد ظرفیت‌های این هنرهای بومی و ملی مباحث قابل توجهی مطرح است و تقریبا لزوم حفظ و تحول آنها دغدغه‌ی بیشتراعضای جامعه فرهنگی و هنری ایران است اما این هدف مهم و غایی تنها با حفظ جایگاه این هنرها در سبک زندگی معاصر محقق نخواهد شد. بقای هنرهای سنتی و دستی ایران تنها زمانی مقدور خواهد بود که بتوان آنها را با نیازهای دنیای معاصر همسو کرده و تحولات کارکردی در طیف گسترده‌ای از آنها ایجاد نمود. بروز رسانی با حفظ اصالت‌ها می‌تواند ارزش‌های اقتصادی مضاعفی در این حوزه ایجاد کند که این مزیت اقتصادی عامل حیات، بقا و تحولات آتی این هنرهای اصیل ایرانی خواهد بود.
یکی از مهمترین ظرفیت‌های اقتصادی برای هنرهای سنتی ایرانی بازارهای جهانی و به خصوص بازار کشورهای همسایه و مسلمان است. اشتراکات فرهنگی و اعتقادی می‌تواند ظرفیت‌های نوینی برای اعتلای هنرهای سنتی ایران با حفظ اصالت‌های ایرانی اسلامی ایجاد کند. شناخت تحولات بازارهای جهانی، ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای نوظهور اقتصادی و به خصوص بازارهای هدف در کشورهای دارای اشتراکات فرهنگی و همگرایی‌های سیاسی می‌تواند افق‌های جدیدی در اقتصاد این هنرهای اصیل بگشاید.
گروه پژوهشی اهسا (اعتلای هنرهای سنتی ایران) با هدف غایی مطالعه در راستای پژوهش‌های کاربردی جهت تحولات هدفمند در هنرهای سنتی ایران، سعی دارد در گام نخست به مقوله اقتصاد بین‌الملل این هنرهای سنتی بپردازد. در این مرحله فعالیت این گروه، شناسایی و تحلیل بازارهای مستعد برای طیف گسترده هنرهای سنتی ایران خواهد بود اما با توجه به پیش‌نیازهای شناختی اولیه، در گام نخست اعضای این گروه پژوهشی یک دوره آموزش شش ماهه در زمینه روش‌های شناخت و تحلیل بازار خواهند دید و در ادامه در قالب گروه‌های خردتر تخصصی به تحلیل بازار می‌پردازند. نتایج این مرحله هم دانش تخصصی اعضای گروه برای ورود به بازار را توسعه می‌دهد و هم می‌تواند به تجاری سازی نتایج بیانجامد.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  • فرش
  • صنایع دستی
  • هنرهای اسلامی
  • طراحی صنعتی