موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

طرح حمایت از شرکت‌ها و نهادهای

مخاطبان طرح

کلیه شرکت‌ها و واحدهای فن‌آور و خلاق مستقر در استان اصفهان که ویژگی‌های زیر را دارا باشند امکان شرکت در این طرح به عنوان میزبان را خواهند داشت:

 • دارای ظرفیت تحقیق و توسعه باشند.
 • به دنبال ارتقای سطح علمی و فنی واحد خود باشند.
 • نیازمند پژوهش‌های کاربردی ویژه باشند.
 • امکان ایجاد کسب و کارهای نوآورانه داشته باشند.

ویژگی‌های طرح

 1. شرکت‌ها و واحدهای برگزیده امکان استفاده از ظرفیت نخبگان با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا را خواهند داشت.
 2. حق الزحمه نخبگان معرفی شده به شرکت‌ها و واحدهای فن‌آور و خلاقِ میزبان در زمان قرارداد، بر عهده بنیاد نخبگان خواهد بود.
 3. واحدهای میزبان برگزیده در پایان دوره از امکان اخذ عنوان «شرکت‌های نخبه پرور» بنیاد نخبگان برخوردار خواهند شد.

زمان‌بندی طرح

تا ۳۰ مهرماه
۱۴۰۱
فراخوان شرکت‌های میزبان
۱۵ آبان تا ۳۰ آذرماه
۱۴۰۱
ثبت نام متقاضیان همکاری در شرکت های نخبه پرور
۱۵ تا ۳۰ آذرماه
۱۴۰۱
ارزیابی کمیته راهبری بررسی صلاحیت شرکت‌ها و متقاضیان
۱ تا ۱۵ دی ماه
۱۴۰۱
معرفی چند برابر ظرفیت متقاضیان به شرکت‌های واجد شرایط و انجام مصاحبه و اعلام نظر شرکت‌ها
۱۵ تا ۳۰ دی ماه
۱۴۰۱
عقد قرارداد و تفاهم نامه
۱ بهمن ماه
۱۴۰۱
آغاز اجرای طرح

فرآیند اجرایی طرح:

 • کلیه شرکت‌ها و واحدهای فن‌آور داوطلب، لازم است از ابتدا تا پایان تیرماه پیشنهادیه خود را مشتمل بر اعلام نیاز و موضوع مورد نظر، تعداد نیروی انسانی مورد نیاز، تخصص مرتبط با موضوع، ویژگی‌های اختصاصی داوطلبان، مدت زمان پیش‌بینی شده، خدمات قابل ارائه به پژوهشگر و … را مطابق فایل پیوست تکمیل نموده و در سامانه بنیاد نخبگان استان اصفهان بارگذاری نمایند.
 • متناسب با اعلام نیازهای صورت گرفته، از ابتدا تا پایان مرداد ماه، بنیاد نخبگان اقدام به فراخوان نخبگان و واجدان شرایط فرصت‌های احصا شده می‌نماید.
 • ارزیابی صلاحیت‌های علمی و فنی داوطلبان، در کمیته علمی بنیاد نخبگان و شرکت میزبان در بازه ابتدا تا پایان شهریورماه صورت خواهد گرفت.
 • آموزش‌های عمومی و اولیه لازم از ابتدا تا نیمه مهرماه توسط بنیاد نخبگان به داوطلبان برگزیده و شرکت‌های میزبان ارائه خواهد شد.
 • قرارداد حضور برگزیدگان در شرکت های میزبان در بازه نیمه دوم مهرماه منعقد خواهد شد. پرداخت حق الزحمه برگزیدگان حداقل معادل با حق الزحمه استادیار پایه 1، توسط بنیاد به برگزیدگان تضمین می‌گردد. مشارکت مجموعه‌های میزبان در پرداخت حق الزحمه مازاد بر تعهد بنیاد و نیز ارائه دیگر تسهیلات به برگزیدگان دارای امتیاز ویژه در انتخاب و اولویت دهی به شرکت خواهد بود.
 • برگزیدگان از ابتدای آبان‌ماه تا پایان زمان پیش بینی شده در شرکت‌های میزبان مشغول به کار خواهند شد.
 • ارزیابی عملکرد شرکت‌های میزبان و محققان میهمان در طول دوره زمانی قرارداد توسط مجموعه بنیاد به صورت پیوسته صورت خواهد پذیرفت.
 • امکان تمدید قراداد تا یک دوره توسط مجموعه بنیاد متناسب با عملکرد شرکت میزبان و محقق میهمان وجود خواهد داشت.