موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

دستآورد چیست؟

بنیاد نخبگان استان اصفهان به‌منظور حمایت، تشویق و معرفی دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناورانه پژوهشگران مستعد بنیاد ملی نخبگان اقدام به برگزاری جشنواره‌ای با عنوان دستآورد ؛ نخستین جشنواره موفقیت های پژوهـشی و فناورانه سرآمدان علمی و مستــعدان برتر اسـتان اصفهان نموده است.

توسعه علمی، صنعتی و فرهنگی هر کشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود. در واقع پژوهش موتور محرک پیشرفت و توسعه محسوب می شود. حتی اگر نشانه هایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی پژوهشی رخ دهد آن توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود و نمی تواند مسیر مطمئنی را طی کند. بنابراین، پژوهش مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به شمار می آید. هم چنین، به کار بستن نتایج پژوهش های انجام شده در هر زمینه به بهبود راهکارها و روش های معمول در زمینه های مورد نظر منجر می‌شود

اطلاعیه های جشنواره:

محورهای و بخش های جشنواره

محور‌های اصلی

دستاوردهای فردی

ویژه برگزیدگان طرح های شهید وزوایی، شهید چمران و کاظمی آشتیانی

دستاوردهای تیمی

ویژه برگزیدگان طرح های شهید احمدی روشن، رفعت و هیئت های اندیشه ورز مرکز حکمرانی عالمانه

بخش‌های جشنواره

پوستر گزارشی

فعالیت های تیمی در سال گذشته

پوستر پژوهشی

فعالیتهای پژوهشی یکسال گذشته

سخنرانی  TEDx

از تجربه‌ های پژوهشی، فناورانه و سیاستگذاری در سال های گذشته

فرآیند داوری:

کلیه‌ی طرح‌ها و فعالیت‌های پژوهشی واصله به دبیرخانه جشنواره در کمیته داوری مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته و در صورت تحقق شاخص‌های اصلی جشنواره مشتمل بر نوآوری، حل مسئله، ارائه مدل‌های قابل توسعه و تکثیر، مقالات معتبر علمی پژوهشی و … فرصت معرفی و حضور در پنل اصلی جشنواره را به دست خواهند آورد.

ملاک های داوری و انتخاب برگزیدگان جشنواره:

  • کیفیت و اعتبار پژوهش یا فن آوری حاصل (مقاله Q1، Q2، Q3، علمی، پژوهشی، کنفرانس، ثبت اختراع، مجوز شرکت دانش بنیان، حضور در مراکز رشد و مراکز خلاق و …)
  • میزان انطباق پژوهش یا فن آوری حاصل با تسهیلات دریافتی از بنیاد (زمان انجام طرح، گرنت دریافتی و …)
  • قابلیت توسعه و تکمیل طرح
  • نحوه ارائه مشکل، مسئله و راهکار پیشنهادی

امتیازات شرکت در رویداد

جدول زمانبندی اجرای جشنواره

۱ شهریور لغایت 30 شهریور ماه
1402
آغاز فراخوان

ارسال پوستر طرح‌ها شرکت کنندگان

۳۱ شهریور
لغایت3 مهرماه 1402
ارزیابی چکیده طرح‌ها

پوستر طرح‌ها مورد داوری و ارزیابی قرار خواهد گرفت

4 مهر ماه
1402
اعلام اسامی شرکت کنندگان در جشنواره

اسامی مستعدان برتر برگزیده جهت حضور در جشنواره اعلام خواهد شد.

10 مهر ماه
از ساعت 8 صبح الی 16
برگزاری نمایشگاه و نشست‌ها