موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

شرکت تعاونی تامین و تعالی فاتح

زمینه تخصصی:​

تامین نیاز شرکت های دانش بنیان و فناور کشور

محل شرکت:

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

زیرساخت های پژوهش:

اینترنت پر سرعت و محیط کاری امن و مناسب

طرح‌ پژوهشی

خدمات به شرکت های دانش بنیان و فناور در حوزه های مختلف

نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی

اقتصاد حداقل یک نفر – مدیریت بازرگانی حداقل 2 نفر – بازاریابی و فروش حداقل 2 نفر -حسابداری 1 نفر

ویژگی‌های اختصاصی داوطلب

نظم و ادب -پشتکار – خلاق و پویا

چکیده طرح

شرکت تعاونی تامین و تعالی فاتح به عنوان تنها شرکت تعاونی تامین نیاز شرکت های دانش بنیان و فناور درصدد است حداکثر ظرفیت خود جهت به کارگیری نیروهای نخبه برای ارائه خدمات متنوع به این شرکت هاست.

نشانی

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان