موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

هوشیار مبنای سپاهان

زمینه تخصصی:​

طراحی و ساخت تجهیزات آموزشی هوشمند در حوزه توانبخشی

محل شرکت:

مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زیرساخت های پژوهش:

اینترنت 4MB - تیم تحقیقاتی همکار با مرکز اتیسم پرنیان اصفهان، مرکز اتیسم سرای پاکان خمینی شهر ، مرکز توانبخشی شهید چمران خمینی شهر

طرح‌های پژوهشی

طراحی وساخت تجهیزات اتاق حسی هوشمند مراکز توانبخشی

نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی

دو نفر 

ویژگی‌های اختصاصی داوطلب

نیروی جوان، صبور و متعهد با تجربه کاری در زمینه الکترونیک در زمینه (طراحی مدار و PCB، برنامه نویسی میکروکنترلر AVR، مونتاژ بردهای SMD)

چکیده طرح

مهارتهای حسی حرکتی از سنین کودکی رشد کرده و پایه رشد حرکتی و حسی افراد را شکل می دهند. رشد محدود این مهارتها، دارای پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم بر توانایی فرد به ویژه توانایی حرکتی است. تاکنون مداخلات، استراتژيها و تجهیزات توانبخشی، کاردرمانی و وسایل کمک آموزشی زيادي به منظور کمک به بهبود یکپارچگی حسی حرکتی و بهبود توجه بصری در افراد با شرایط خاص بویژه افراد مبتلا به اوتیسم بررسي شده است. طبق نتایج تحقیقات روش های آموزشی برای این افراد باید با رویکرد تعدیل و بهبود توجه بصری و یکپارچگی حسی حرکتی و انجام مستقل حرکات باشد. یکی از مداخلات مورد استفاده در مراکز توانبخشی و کاردرمانی از جمله مراکز اختلال طیف اوتیسم استفاده از اتاق تاریک (اتاق حسی) و مداخلات نوری است.
پژوهش ها ثابت کرده اند که مشکلات حسی حرکتی و نقص در توجه بصری میتواند ریشه بخش عمده ای از مشکلات در بین افراد مبتلا می باشد. مداخله نوری در اتاق تاریک باعث ایجاد آرامش، تنظیم در پردازش اطلاعات حسی و توجه بصری و ایجاد سطح مناسبی از خودانگیختگی در افراد مبتلا به مشکلات یکپارچگی حسی حرکتی می شود. با توجه به اهمیت مهارت بنیادی جابه جایی برای کودکان با اختلالات رشدی درمانگران همواره مداخلاتی را جهت تعدیل مشکلات این بخش در نظر گرفته اند. با توجه به اهمیت اتاق حسی کارآمد در زمینه آموزش و درمان افراد توانخواه، تیم تخصصی ما با بر اساس تحقیقات علمی و بنیادی و مستقیم در مراکز توابخشی موفق به طراحی و ساخت تجهیزات اموزشی هوشمند اتاق حسی با هدف تقويت و ایجاد يکپارچگي حسی در افراد مذکور شده است که تعدادی از محصولات تخصصی در مراکز معتبر توانبخشی در اصفهان و خمینی شهر در حال بهره داری می باشد.

خدمات ویژه قابل ارائه به محقق

نشانی

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان