موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

فنی مهندسی فناوران لیزر سپاهان

زمینه تخصصی:​

لیزر و الکترونیک

محل شرکت:

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

زیرساخت های پژوهش:

اینترنت، کتابخانه دانشگاه، اساتید دانشگاه

شرکت فنی و مهندسی فناوران لیزر سپاهان در زمینه مهندسی، طراحی، تهیه، تولید، ساخت، واردات و صادرات انواع ماشین آلات و تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتری، منابع تغذیه ثابت و سیستم های الکترونیکی شامل انواع سیستم های قدرت، کنترل، انواع لیزرهای حالت جامد، نیمه رسانا، گازی و فیبری، میزهای سی ان سی سیستمهای نقشه برداری هوایی جی ای اس سیستم های طیف سنجی و چشمه های نوری پهن باند.

طرح‌های پژوهشی

طراحی و ساخت نشت یاب لیزری مشکی گاز متان

نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی

4نفر شامل 2نفر الکترونیک، 1نفر مکانیک، 1 نفر اپتیک و لیزر

ویژگی‌های اختصاصی داوطلب

توانمندی فنی و تخصصی، توانمندی همکاری در کار گروهی، اهل مطالعه و تحقیق

چکیده طرح

بطور خلاصه مشخصات فیزیکی و فنی محصول/خدمت در نظرگرفته شده برای طرح و کاربردهای آن را بیان نمایید.
ساخت سیستم لیزری بر مبنای طیف سنجی جذبی که تنها با گاز متان برهمکنش داشته و بدون هم شنوایی با گازهای دیگر قادر خواهد بود گاز متان را با دقت بهتر از 1ppm اندازه‌گیری کند. این سیستم بر مبنای استانداردهای بین‌المللی از جمله ATEX بوده و قادر خواهد بود در محیطهای پر خطر گازی مورد استفاده قرار گیرد. مبنای این سیستم ارسال پالس نوری لیزری و ایجاد جذب و کاهش توان نوری و سپس دریافت شدت کاهش یافته توسط گیرنده اپتیکی فوق حساس و تبدیل آن توسط روابط ریاضیاتی به غلظت می باشد. از این طریق و استفاده از فناوری Lock In Amplifier قادر خواهیم بود شدت های بسیار ضعیف را آشکار نموده و به دقت اندازه گیری در حد ppm دست یافت. تکنولوژی لیزر و استفاده از طیف سنجی جذبی مبنای این تجهیز بوده که به روز ترین روش اندازه‌گیری میزان نشت گاز می باشد.

خدمات ویژه قابل ارائه به محقق

بیمه تکمیلی، بیمه تامین اجتماعی، سیستم کامپیوتری

نشانی

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان