موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

زیست مواد تسنیم

زمینه تخصصی:​

زیست مواد و مهندسی بافت پوست

محل شرکت:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زیرساخت های پژوهش:

اینترنت پرسرعت، دسترسی به پایگاه های علمی، دسترسی به آزمایشگاه های پیشرو در دانشگاه

طرح‌های پژوهشی

مهندسی و ساخت جایگزین پوست پلیمری برای بیماران با سوختگی عمیق

نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی

1 نفر کارشناسی ارشد مهندسی شیمی یا مهندسی مواد – 1 نفر کارشناسی ارشد آناتومی

ویژگی‌های اختصاصی داوطلب

“- اختصاص 3% از سود خالص فروش محصول طبق اظهارنامه مالیاتی از زمان تجاری شدن آن به مدت 2 سال – مشارکت در مقالات علمی منتشره منتج از فرآیند ساخت و توسعه محصول”

چکیده طرح

هدف از این طرح و تأسیس شرکت دانش بنیان، ساخت و تجاری سازی داربست جایگزین پوست برای بیماران سوختگی بویژه بیماران سوختگی درجه 3 (عمیق) و گسترده (از لحاظ مساحت) می باشد. در حال حاضر گزینه های موجود در کشورهای توسعه یافته، علاوه بر مشکلات ناشی از موانع تحریمی، بعلت قیمت بسیار بالا در کشور ما توجیه اقتصادی نداشته و حضور ندارند. لذا بعلت عدم وجود درمان برای سوختگی های عمیق و گسترده در کشور، معمولاً بیماران سوختگی 60% به بالا امیدی به زنده ماندن ندارند. این محصول متشکل از یک لایه متخلخل ساخته شده از یک پلیمر طبیعی است که پس از دبریدمان و تمیز کردن پوست سوخته شده بر روی بستر زخم سوختگی گذاشته می شود که به مرور زمان با نفوذ سلول ها به درون آن تخریب شده و جای خود را به پوست جدید ساخته شده توسط سلول های خود بیمار می دهد. در این طرح از تهیه و فرآوری پلیمر مربوطه تا ساخت داربست مهندسی بافت پوست و سپس ارزیابی های فیزیکی و شیمیایی، برون تن و درون تن و سپس ثبت تجاری محصول صورت می پذیرد. محققین پذیرفته شده علاوه بر کسب تجربه ذی قیمت ساخت یک محصول مهندسی زیستی پیشرفته، درصورت حضور در طرح تا پایان ساخت نمونه بالینی، از مزایایی چون بهره مندی از درصدی از سود خالص شرکت برخوردار می گردند.

خدمات ویژه قابل ارائه به محقق

“- اختصاص 3% از سود خالص فروش محصول طبق اظهارنامه مالیاتی از زمان تجاری شدن آن به مدت 2 سال – مشارکت در مقالات علمی منتشره منتج از فرآیند ساخت و توسعه محصول”

نشانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان