موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

رسا خلاق هدهد

زمینه تخصصی:​

تولید محتوی رسانه ای

محل شرکت:

خمینی شهر -آدریان

زیرساخت های پژوهش:

اینترنت مخابرات

طرح‌های پژوهشی

چگونگی تولید صنعتی انیمیشن

نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی

5 نفر الی 10 نفر متخصص هوش مصنوعی و اشنا به انیمیشن

ویژگی‌های اختصاصی داوطلب

اشنا به هوش مصنوعی-خلاق

چکیده طرح

چطور میتوان به تولید صنعتی انیمیشن که با کیفیت بالا و هزینه تولید پایین دست یافت؟

خدمات ویژه قابل ارائه به محقق

فضای کار اختصاصی

نشانی

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان