موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

دانشگاه صنعتی اصفهان – پژوهشکده اویونیک

زمینه تخصصی:​

سیستم ها، نرم افزارها و تجهیزات اویونیکی و پرواز

محل شرکت:

دانشگاه صنعتی اصفهان

زیرساخت های پژوهش:

اینترنت پرسرعت، دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی معتبر دنیا

طرح‌های پژوهشی

صحت سنجی نرم افزار کنترل

نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی

3 نیروی متخصص در زمینه مهندسی نرم افزار

ویژگی‌های اختصاصی داوطلب

آشنایی به مباحث تست و وارسی رسمی نرم افزار، پویا و فعال؛ دارای روحیه کار تیمی، علاقه مند به یادگیری حوزه های جدید، توانایی توسعه ابزار از پایه و شخصی سازی کردن ابزارهای موجود.

چکیده طرح

صحت‌سنجی نرم‌افزار خصوصا نرم‌افزارهای اویونیکی یکی از نیازهای روز و پراهمیت کشور است که می‌توان گفت به نوعی هنوز در این زمینه در کشور کاری صورت نگرفته است. لذا دستیابی به دانش آن و انجام صحت‌سنجی در سطح نرم افزار کنترل نیازمند کسب دانش و آموزش نیروی متخصص است. از این رو هرچه این فرآیند زودتر آغاز شود ارتقاء کشور در این زمینه حساس و ضروری را به دنبال خواهد داشت. از طرفی امروزه تأکید می‌شود که فرآیندهای صحت‌سنجی از اولین مراحل توسعه، آغاز شود و پابه‌پای روند توسعه پیش رود تا مشکلات موجود در نرم‌افزار سریع‌تر شناخته شوند زیرا هرچه خطاها و مشکلات در نرم‌افزار زودتر شناخته شود، زمان و هزینه کمتری به پروژه تحمیل خواهد کرد و مانع گسترش خطا در حوزه‌های بیشتر در نرم‌افزار می‌شود.
با توجه به آن‌که نرم‌افزار کنترل مذکور از میزان حساسیت بالایی برخوردار بوده و در دسته نرم‌افزارهای ایمنی- بحرانی قرار دارد، بدون صحت‌سنجی فرآیند توسعه نرم‌افزار کامل نیست و نرم‌افزار قابلیت اطمینان مورد انتظار را ندارد. همچنین این‌گونه نرم‌افزارها باید الزامات استانداردهای اویونیکی در سطح A را برآورده کند و قبل از صحت‌سنجی نمی‌توان از آن برای فرآیندهای عملیاتی استفاده کرد. فرآیند صحت‌سنجی نرم‌افزار کنترل یکی از مهم‌ترین فرآیندهای چرخه حیات آن است. این نرم افزار از ترکیب مدل و کد تولید شده در MATLAB و کدهای نوشته شده در بستر سیستم عامل برای پروژه تشکیل شده است. اصلی‌ترین استاندارد در این زمینه استاندارد DO-178C است. بر اساس این استاندارد، فرآیند صحت‌سنجی یک ارزیابی فنی از خروجی‌های فرآیندهای برنامه‌ریزی نرم‌افزار، توسعه نرم‌افزار و صحت‌سنجی نرم‌افزار است. در این پروژه تلاش بر آن است که با استفاده از استاندارد DO-178C، اسناد مکمل آن و دیگر اسناد موجود در زمینه تست و وارسی رسمی نرم افزار در کنار اطلاعات فنی نرم افزار کنترل مذکور را صحت سنجی کنیم. فرآیند صحت‌سنجی توسعه نرم‌افزار شامل 7 فاز اصلی است که از برنامه‌ریزی آغاز و تا تست نرم‌افزار ادغام‌شده در بستر سیستم‌عامل، ادامه پیدا می‌کند. این هفت فاز عبارت‌اند از:
• فاز صفر: برنامه‌ریزی، تهیه فرم‌ها و چک‌لیست‌ها، شناسایی ابزارها
• فاز اول: صحت‌سنجی معیارهای استاندارد MIL-STD-1797
• فاز دوم: صحت‌سنجی مدل و کد تولیدی در MATLAB
• فاز سوم: صحت‌سنجی کدهای سیستم‌عامل و قسمت نرم‌افزاری FPGA
• فاز چهارم: صحت‌سنجی تلفیق کد سیستم‌عامل و MATLAB
• فاز پنجم: بازبینی، تحلیل و بررسی نتایج
• فاز ششم: مستندسازی و گزارش‌نویسی
خروجی های این پروژه در سطح کلان عبارتند از:
• استخراج استراتژی و فرآیندهای مورد نیاز صحت‌سنجی نرم‌افزار کنترل (انتقال دانش فنی و ترسیم نقشه راه)
• ارائه مستندات انجام فرآیند صحت‌سنجی بلوک‌های مهم نرم‌افزار کنترل
• ارائه مستندات بررسی ابزارها به همراه راهنماهای کاربری ابزارهای استفاده شده در فرآیند صحت‌سنجی نرم‌افزار کنترل

نشانی

دانشگاه صنعتی اصفهان