موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

بهیار زیست آیریک

زمینه تخصصی:​

بیوتکنولوژی

محل شرکت:

اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، خیابان 14

زیرساخت های پژوهش:

دارای اینترنت پرسرعت و سرور داخلی

بهیار زیست آیریک، شاخه ای از مجموعه دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان می باشد که در سال 1398 پایه گذاری شد و فعالیت خود را در زمینه تحقیق و توسعه محصولات زیست فناورانه، پزشکی، غذایی و آرایشی و بهداشتی آغاز کرد. از محصولات حائز فناوری بالا در این شرکت میتوان به کراتین و کلاژن آرایشی و بهداشتی، آنزیم های صنایع شوینده، کیت های سنجش و استخراج مولکولی و برخی مواد اولیه صنایع غذایی اشاره نمود.

طرح‌های پژوهشی

تولید پروتئین نوترکیب دارویی بر پایه‌ی مهندسی ژنتیک

نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی

1 نفر بیوتکنولوژی

ویژگی‌های اختصاصی داوطلب

کارشناسی ارشد و دکتری

چکیده طرح

پروتیین های نوترکیب دارویی با هدف درمان اختصاصی و هوشمند بیماری ها برپایه ی روش های مهندسی ژنتیک تولید میشوند که روش های استفاده شده علاوه بر کارایی بهتر پروتیین مورد نظر منجر به کاهش عوارض جانبی نیز میشوند.عملکرد اختصاصی پروتیین نوترکیب دارویی و اثربخشی بالای آن ها از مهم ترین چالش های فعلی است که تولید این روش درمانی نوین نقش کلیدی در این مسیر دارند.

طراحی و ساخت کیت مهندسی ژنتیک بر پایه‌ی کریسپر

نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی

1 نفر دکتری ژنتیک

ویژگی‌های اختصاصی داوطلب

ژنتیک

چکیده طرح​

کیت های مهندسی ژنتیک بر پایه ی کریسپر در زمینه ی درمان بیماری های ژنتیکی از طریق فرایند اصلاح ژن های معیوب ساخته میشوند. امروزه یکی از چالش های مهم در روند درمان، بیماری های ژنتیکی هستند که کارایی بالا و هدفمند در عملکرد این کیت های تشخیصی گام مهمی در این حوزه برمیدارد.

طراحی و ساخت کیت تشخیصی بر پایه ی لترال فلو

نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی

1 نفر دکتری ژنتیک

ویژگی‌های اختصاصی داوطلب

دکتری

چکیده طرح​

کیت های لترال فلو به منظور تشخیص زودهنگام و در دسترس بیماری ها برپایه ی مایعات بیولوژیک بدن ساخته میشوند که امروزه تشخیص با حساسیت و اختصاصیت بالا یکی از چالش های اصلی در زمینه ی تشخیص بیماری هاست و تولید این کیت های تشخیصی در این زمینه نقش بزرگی ایفا میکنند.

طراحی و ساخت کیت تشخیصی سرطان

نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی

1 نفر دکتری ژنتیک

ویژگی‌های اختصاصی داوطلب

دکتری

چکیده طرح​

کیت های تشخیص مولکولی سرطان بر پایه ی تومور مارکرهای اختصاصی هر سرطان ساخته میشوند که تشخیص اختصاصی – دقیق و زودهنگام سرطان ها در مراحل ابتدایی سرطان امروزه از چالش های اصلی این حوزه است و تولید این کیت های تشخیصی در این زمینه نقش یه سزایی دارد.

نشانی

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان