موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

آریا نفت آذر آپادانا

زمینه تخصصی:​

تولیدی بازرگانی-دانش بنیان

محل شرکت:

اصفهان

زیرساخت های پژوهش:

اینترنت شرکتی وپایگاه های اطلاعاتی

تامین واردات مدیریت صادرات دانش بنیان EMC

 

شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا  (ANAACO) با اتکا به تجارب  اجرایی و مدیریتی دو دهه گذشته در صنایع مختلف تامین کننده تجهیرات وکالاهای صنایع نفت وگاز وپتروشیمی وصنایع تولیدی می باشد. خط و مشی این شرکت تسریع درتامین کمی و کیفی اقلام مورد نیاز صنایع و فن آوری جهت بومی سازی و تولید تجهیزات و قطعات صنعتی با بهره گیری از تجارب متخصصان و محققان می باشد. در بخش مهندسی باتوجه به تجارب متخصصان این شرکت امکان ارایه خدمات مشاوره، طراحی و مهندسی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع تولیدی را دارا می باشد.شرکت آناکو با اخذ نمایندگی شرکتهایRVB ENERGY,EUROSKY,SCHMETEZ, LANGE,NETIS و دفاتر و همکاران خود در کشورهای هلندآلمان،هنگ کنگ،چین،امارات متحده عربی، عراق امکان ارائه محصولات از سازندگان و تولیدکنندگان معتبر جهان،در قالب قراردادهاي ارزي و ریالی فراهم آورده است و درزمینه صادرات و واردات نیز فعالیت می نماید.همچنین با توجه به پذیرفته شدن این شرکت به عنوان شرکت مدیریت صادراتی(EMC) توسط کریدور توسعه صادرات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  و سازمان توسعه تجارت ایران فعالیت خود را در راستای صادرات محصولات دانش بنیان توسعه بخشیده است و با توسعه روابط تجاری بین الملل نظیر ایجاد دفاتر، شبکه بازاریابی و فروش بین المللی امکان معرفی، بازاریابی و فروش محصولات دانش بنیان   و صنعتی را فراهم آورده است.

طرح‌های پژوهشی

لوله آبیاری متخلخل بارانی قطره ای از پلی اتیلن

نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی

2 نفر شیمی پلیمر و ساخت و تولید در زمینه تولید لوله با دستگاه اکسترود-رباتیک و انرژی خورشیدی

ویژگی‌های اختصاصی داوطلب

پیگیر سخت کوش فعال و علاقمند

چکیده طرح

محصول جند منظوره دانش بنیان آناکو

لوله هوادهی- آبیاری قطره ای اسفنجی

از‌مهمترین‌کاربردهایی‌که‌برای‌لوله‌های‌متخلخل‌اسفنجی‌به‌دست‌آمده‌است‌می‌توان‌به:

 -1هوادهی در استخرهای آب، ح.ضچه های پرورش ماهی صنایع شیلات

هوادهی‌در‌استخرهای‌آب‌به‌منظور‌اکسیژن‌رسانی‌بهتر‌در‌آب‌و‌افزایش‌ظرفیت‌تولید‌آبزیان‌در‌واحد‌سطح‌نمود. ‌

­مزایا: ‌

‌-1تسهیل‌هواهی‌درون‌آب‌و‌جایگزین‌مناسب‌تجهیزات‌هوا‌دهی‌خارجی ‌

-2هزینه‌کمتر‌در‌مقایسه‌با‌تجهیزات‌هوادهی‌استخر‌ها‌و‌حوضچه‌های‌‌پرورش‌ماهی‌ ‌

‌2

– آبیاری قطره ای

شرکت‌آناکو‌‌در‌راستای‌تولید‌و‌فروش‌محصولات‌دانش‌بنیان‌لوله‌های‌اسفنجی(‌)POROUS PIPEجهت‌آبیاری‌قطره‌ای(‌تراوا)‌

را‌ارایه‌می‌نماید‌‌این‌لوله‌ها‌با‌عنوان‌لوله‌های‌متخلل‌نیز‌شناخته‌می‌شوند‌و‌در‌آبیاری‌قطره‌ای‌در‌مزارع،باغها‌و‌گلخانه‌ها‌قابل‌

استفاده‌می‌باشند.‌ ‌

­جدیدترین‌نسل‌از‌روش‌های‌آبیاری‌قطره‌ای,آبیاری‌توسط‌لوله‌های‌متخلخل‌اسفنجی‌می‌باشد‌که‌در‌­آن‌به‌جای‌استفاده‌از‌

قطره‌چکان‌یا‌نوارهای‌آبیاری,قطره‌های‌آب‌بصورت‌نشت‌و‌تعرق‌از‌دیوار‌­لوله‌به‌بیرون‌نفوذ‌می‌کنند‌و‌همین‌تغییر‌به‌ظاهر‌

کوچک,مزایای‌بیشماری‌را‌دنبال‌خواهد‌داشت‌که‌­می‌تواند‌امید‌بخش‌تحولی‌اساسی‌در‌زمینه‌بهینه‌سازی‌مصرف‌آب‌و‌رشد‌

مناسب ‌گیاهان ‌باشد. ‌لوله ‌­های ‌متخلخل ‌اسفنجی ‌سوراخ ‌دار ‌نیستند.لیکن ‌یک ‌فضای ‌رطوبتی ‌ملایم ‌و ‌یکنواخت ‌در ‌طول ‌ایجاد‌

­میکنند‌زیرا‌تا‌تا‌زمانی‌که‌تمام‌لوله‌ها‌از‌آب‌پر‌نشوند,هیچ‌گونه‌تراوشی‌از‌سطح‌لوله‌رخ‌نمی‌دهد. ‌

­همچنین‌با‌توجه‌به‌بهره‌گیری‌از‌پلی‌اتیلین‌()HDPEدر‌ساخت‌این‌لوله‌ها,عمر‌آنها‌بسیار‌طولانی‌تر‌­نسبت‌به‌سایر‌محصولات‌

جهت‌آبیاری‌می‌باشد. ‌

­مزایا: ‌

-1کاهش‌میزان‌مصرف‌آب‌تا‌‌07درصد‌نسبت‌به‌روش‌های‌دیگر‌آبیاری ‌

-2عدم‌وجود‌تبخیر‌و‌در‌نتیجه‌عدم‌گرفتگی‌منافذ‌به‌دلیل‌زیر‌سطحی‌بودن ‌

-3عدم‌نیاز‌به‌قطره‌چکان‌و‌بابلر‌و‌غیره ‌

-4عمر‌طولانی‌به‌دلیل‌استفاده‌از‌پلیمر‌پلی‌اتیلن ‌

-5قابل‌استفاده‌در‌فشارهای‌پایین(فشار‌عملیاتی‌‌7,5تا‌‌‌7,0بار) ‌

-6مصونیت‌از‌سرما‌و‌گرما,سرقت,آسیب‌حیوانات‌و‌جوندگان ‌

-0نصب‌آسان,نگهداری‌آسان,تسریع‌در‌انتشار‌اکسیژن,صرفه‌جویی‌درانرژی ‌

 -3زهکشی آبهای سطحی

لوله متخلل اسفنجی امکان جمع آوری آب های اطراف فنداسیون های ساختمانی و تاسیسات صنعتی را دارد و با ساختار

متخلل خود مانع از تخریب فنداسیون و پی ساختمانها می شود این لوله ها در فنداسیون ساختمانها در کشورهای

مختلف بکار می روند.

خدمات ویژه قابل ارائه به محقق

فضای اختصاصی کار

توافقی

نشانی

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان