موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

همایش چهارم شبکه با عنوان “رباتیک در حوزه علوم زیستی”

چهارمین رویداد مشترک شبکه در تاریخ 30/9/1399 با حضور روسای محترم سه دانشگاه علوم پزشکی، صنعتی و دانشگاه اصفهان آغاز شد. در این مراسم سرکار خانم دکتر طاهره چنگیز رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سخرانی در خصوص پیشنهاد استفاده از فرصت کنسرسیوم برای همکاری های آموزشی و دانشجویی_فرهنگی با روسای دو دانشگاه همکار دیگر را عنوان فرمودند. گزارشی از نتایج اولین گرنت مرکز تعالی ابن سینا (ACE) توسط سرکار خانم دکتر شقایق حق جو معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عنوان گردید و مراسم تقدیر از برگزیدگان اولین  فراخوان ACE با حضور روسای سه دانشگاه صورت پذیرفت. علاوه بر این، محققانی از سه دانشگاه استان با شرکت در همایش چهارم شبکه با عنوان “رباتیک در حوزه علوم زیستی”، بر روال همایش های گذشته به معرفی فعالیتهای علمی خود پرداختند.