موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

ششمین گردهمایی شبکه پژوهش‌های بین رشته‌ای سلامت

«ششمین گردهمایی شبکه پژوهش‌های بین‌رشته‌ای سلامت» با معرفی فعالیتهای هر یک از دانشگاه‌های استان در حوزه علوم شناختی با تمرکز بر علوم اعصاب محاسباتی در تاریخ 19 بهمن ماه ساعت 8 صبح الی 13 در محل تالار آیت‌الله شهید دکتر بهشتی علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد.

این رویداد با محوریت علوم شناختی با تمرکز بر علوم اعصاب محاسباتی و با حضور اساتید و دانشجویان سه دانشگاه؛ اصفهان، صنعتی اصفهان و علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد.

از برنامه های این نشست می توان به سخنرانی دکتر حسین ربانی رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان، خانم دکتر حق‌جوی جوانمرد رئیس مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و موسس ACE، دکتر بهراد نوع‌دوست دانشیار گروه چشم پزشکی و علوم بصری دانشگاه یوتا با موضوع: What is the nature of communication between cortical areas و خانم دکتر ندا ناطق استادیار گروه مهندسی الکترونیک و کامپیوتر و عضو هیئت علمی برنامه علوم اعصاب دانشگاه یوتا با موضوع:Dynamic vision in the brain and machines خواهد بود.

از دیگر برنامه های این نشست می توان به ارائه گزارش فعالیت های شبکه پژوهش‌های بین رشته‌ای سلامت، ارائه نمایندگان سه دانشگاه درخصوص امکانات و فعالیت های هر دانشگاه در حوزه علوم شناختی با تمرکز بر علوم اعصاب محاسباتی، پنل ارزیابی تشکیل TIG با حضور اعضای شورای راهبری شبکـه ACE و نمایشگاه دستآورد ها و  پوسترها پژوهشی اشاره نمود.

برنامه زمان‌بندی:

8 الی 8:30:  پذیرش و نصب پوستر

8:30 الی 9:  افتتاحیه و ارائه گزارش فعالیتهای شبکه پژوهش‌های بین رشته‌ای سلامت تاکنون توسط آقای دکتر حسین ربانی رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان

9 الی 9:30:  ارائه آقای دکتر بهراد نوع‌دوست دانشیار گروه چشم پزشکی و علوم بصری دانشگاه یوتا با موضوع:

 What is the nature of communication between cortical areas

9:30 الی 10: ارائه خانم دکتر ندا ناطق استادیار گروه مهندسی الکترونیک و کامپیوتر و عضو هیئت علمی برنامه علوم اعصاب دانشگاه یوتا با موضوع:

Dynamic vision in the brain and machines 

10 الی 11: ارائه نمایندگان سه دانشگاه درخصوص امکانات و فعالیتهای هر دانشگاه در حوزه علوم شناختی با تمرکز بر علوم اعصاب محاسباتی

11 الی 11:15: سخنرانی خانم دکتر حق‌جوی جوانمرد سرپرست مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان و موسس ACE

11:15 الی 12: پنل ارزیابی تشکیل TIG با حضور اعضای شورای راهبری شبکه ACE

12 الی 13: بازدید از نمایشگاه و پوسترها

زمان: 19 بهمن ماه از ساعت 8 صبح الی 13

مکان: تالار آیت‌الله شهید دکتر بهشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ثبت نام