موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

اولین همایش “موضوع محور” شبکه ACE

اولین همایش “موضوع محور” شبکه ACE در تاریخ ۲۰ آذرماه ۹۸ با میزبانی دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان برگزار شد. دو کاندید هسته پژوهشی موضوع محور (TIG) با موضوعات “پردازش تصویر و سیگنالهای پزشکی” و “سیستم بیولوژی”