اولین همایش “موضوع محور” شبکه ACE در تاریخ ۲۰ آذرماه ۹۸ با میزبانی دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان برگزار شد. دو کاندید هسته پژوهشی موضوع محور (TIG) با موضوعات “پردازش تصویر و سیگنالهای پزشکی” و “سیستم بیولوژی”