موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

گرنت های مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ویژه پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی(ره) با همکاری 
ستادهای علم شناختی نانو فناوری بیوتکنولوژی در پنجمین دوره جایزه مصطفی (ره)که در روز دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ در اصفهان برگزار گردید.مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری، ۷گرنت ویژه هرکدام به مبلغ۲۰ هزار دلار با همکاری ستادهای علم شناختی نانو فناوری بیوتکنولوژی در نظر گرفته است.در این گرنت محققین برجسته ایرانی که قابلیت جذب همکار بین المللی از کشورهای اسلامی را داشته باشند، تا سقف مبلغ مذکور از حمایت های مالی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بهره مند می گردند.

علاقمندان می بایست در قالب تعیین شده در پروپوزال و مطابق زمان بندی زیر پروپوزال های خود را از طریق لینک ارسال نمایند.

۱۰ مهرماه۱۴۰۲
اعلام فراخوان عمومی

همزمان با پنجمین جایزه مصطفی (ص)

۱۰دی ماه ۱۴۰۲
ارسال پروپوزال علمی
۱۰بهمن ماه ۱۴۰۲
داوری آثار
۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲
داوری نهایی و اعلام نتایج