دکتر محمد شیخ الاسلام

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

عضو هیئت علمی:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رشته تحصیلی:

بیو مواد

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

اصلاح بیومواد سیلیکونی به منظور ایجاد خاصیت آنتی باکتریال"

چکیده طرح‌:

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

5 نفر دانشجو با رشته های زیر برای انجام این پروژه نیاز است:

یک نفر مهندسی شیمی (ترجیحاً گرایش پلیمر)

یک نفر مهندسی مواد

یک نفر پزشکی عمومی

یک نفر علوم آزمایشگاهی

یک نفر پرستاری (اتاق عمل / مراقبت های ویژه)