دکتر صالح اکبرزاده

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه ایالتی لویزیانا

عضو هیئت علمی:

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته تحصیلی:

مکانیک

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

در جستجوی راه های بهبود عمر و عملکرد مفاصل مصنوعی

چکیده طرح‌:

ایمپلنت های مصنوعی که اغلب از آلیاژ تیتانیوم ساخته میشوند در عملهای پروتز زانو و لگن به وفور مورد استفاده قرار می گیرند. به همین دلیل یکی از نکات بسیار مهم در استفاده از مفاصل مصنوعی اطمینان از عملکرد عالی آنها است. برای نمونه اگر این ایمپلنت دچار سایش شود ذرات فلزی وارد بدن بیمار میشود و باعث واکنش بدن خواهد شد. در این تحقیق به دنبال یافتن ماده ای به عنوان محافظ پروتز و همچنین یک روش کارآمد برای نشاندن این لایه محافظ هستیم. در پایان با انجام دادن آزمونهای تجربی مختلف از مناسب بودن ضریب اصطکاک و همچنین قابل قبول بودن میزان سایش ماده پروتز اطمینان حاصل خواهیم کرد

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز: