دکتر زهرا زجاجی

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو هیئت علمی:

دانشگاه اصفهان

رشته تحصیلی:

مهندسی کامپیوتر -هوش مصنوعی

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

توسعه سیستم پرسش و پاسخ بر روی متون پزشکی

چکیده طرح‌:

 سیستم پرسش و پاسخ بر روی اسناد پزشکی، یک ابزار تخصصی است که از فرآیندهای پردازش زبان طبیعی و یادگیری ماشین برای استخراج اطلاعات مرتبط از اسناد پزشکی استفاده می‌کند و پاسخ دقیق به پرسش‌های کاربران ارائه می‌دهد. این سیستم‌ها برای کمک به متخصصان بهداشت و محققان در یافتن سریع اطلاعات مورد نیاز از حجم بزرگی از داده‌های پزشکی، از جمله پرونده‌های پزشکی الکترونیک، گزارشات آزمایشات بالینی، مقالات تحقیقاتی و سایر اسناد پزشکی طراحی میشود. با بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیشرفته و تحلیل معنایی، سیستم‌های پاسخگویی به سؤالات بر روی اسناد پزشکی می‌توانند تصمیم‌گیری بالینی را بهبود بخشند، تحقیقات را شتاب بخشند و در نهایت به بهبود نتایج بیماران کمک کنند. همچنین این سیستم می تواند برای بیماران و همراهان بیمار برای دستیابی به اطلاعات پژشکی مفید باشد. جدیدترین نسخه های سیستم های پرسش و پاسخ از مدل های زبانی عصبی و یادگیری عمیق برای فهم زیان و یافتن پاسخ دقیق و کوتاه استفاده می کنند.

 

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

مهندسی پزشکی، مهندسی کامپیوتر