دکتر نغمه سادات مویدیان

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه صنعتی اصفهان

عضو هیئت علمی:

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته تحصیلی:

مهندسی برق-مخابرات

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

طرح علمی 1: بررسی اثرکروی بودن فرستنده در مخابرات مولکولی طرح علمی 2:
بررسی اشغال بودن رسپتور در گیرنده مخابرات مولکولی

چکیده طرح‌:

 طرح علمی 1:

فرستنده های ابعاد نانو در محیطهای زیستی مثل بدن انسان به آزاد سازی مولکول‌های دارو می پردازند. این مولکول ها به صورت آزادانه در محیط منتشر می شوند تا توسط گیرنده جذب شوند. آزاد شدن مولکول از فرستنده معمولا به صورت نقطه ای در نظر گرفته می شود. در حالیکه فرستنده به عنوان یک انباره از مولکولها بوده و دارای حجم نسبتا بزرگی است. بنابراین به عنوان یک مانع می تواند از پراکنده شده مولکول ها به طور آزاد جلوگیری کند. بررسی این اثر روی عملکرد سیستم نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر می باشد.

طرح علمی 2:

سلول‌ها به عنوان گیرنده های مخابرات مولکولی دارای شاخک‌هایی به اسم رسپتور برای دریافت مولکولهای مختلف هستند. فرآیند دریافت معمولا زمانبر است ولی در پژوهشهای پیشین به صورت آنی فرض شده است. بررسی تاثیر اشغال بودن رسپتور در میزان دریافت مولکول ها نیازمند بررسی و تحقیق بیشتر است.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

حداقل ۴ دانشجو آشنا با مباحث معادلات با مشتقات جزيي و برنامه ­نویسی لازم است.

هر کدوم از دو موضوع یک دانشجوی آشنا به فیزیولوژی سلولی هم می‌خواد
باید در مورد کارکرد سلول‌ها و موقعیت‌شون نسبت به هم و عکس‌العمل اونها نسبت به واکنش‌های محیطی اطلاعات داشته باشه.