دکتر مریم منعمیان

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه صنعتی اصفهان

عضو هیئت علمی:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رشته تحصیلی:

مهندسی برق

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

ارزیابی وضعیت سلامت شبکیه چشم از تصاویر optical coherence tomography (oct)

چکیده طرح‌:

به منظور ارزیابی وضعیت سلامت شبکیه چشم از تصاویر optical coherence tomography (oct) استفاده می شود. آنالیز این تصاویر به منظور تشخیص زودهنگام بیماریهای مهم شبکیه و کنترل پیشرفت آنها دارای اهمیت بسیار است. کیستها مناطق تجمع مایع در تصاویر oct هستند که می توانند نشانه های مهمی از برخی بیماریهای خطرناک در شبکیه مانند Diabetic Macular Edema (DME) و Cystoid Macular Edema(CME) باشند. بنابراین، تشخیص مناطق کیستیک از اهمیت بالایی برخوردار است. در این طرح پژوهشی هدف، ارائه روش های اتوماتیک بر مبنای یادگیری دیکشنری است که با استفاده از دیکشنری های اولیه شخصی سازی شده، بتواند این مناطق غیرنرمال را از تصاویر oct استخراج کند

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

دانشجویان کلیه رشته های مهندسی پزشکی، مهندسی برق و کامپیوتر و پزشکی