دکتر مهدی کاروان

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

موسسه فناوری جورجیا (Georgia Tech.)-ایالات متحده

عضو هیئت علمی:

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته تحصیلی:

مهندسی مکانیک- نانوفناوری

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

1-نانوکامپوزیت های حافظه دار و هوشمند در ساخت تجهیزات کمک درمانی پزشکی 2-طراحی و ساخت تجهیز مطالعه خواص مکانیکی مواد نرم و بافت های زیستی

چکیده طرح‌:

با توجه به زمینه بین رشته ای نانوکامپوزیت های پلیمری، یکی از کاربردهای این مواد پیشرفته، طراحی و توسعه محصولات فناورانه، نیازمحور و کاربردی در حوزه سلامت و بهداشت جامعه است. در این دو طرح به بررسی و مطالعات نانوکامپوزیت های پلیمری با خواص هوشمند پرداخته شده و با کاربرد هدفمند آنها، نمونه سازی ها و آزمون ها تا رسیدن طرح به نمونه MVP و یا بعد از آن با هدف تجاری سازی پرداخته می شود. در ادامه، به عنوان یک راه حل برای یکی از چالش ها و یا کمبودها در یک گپ معنی دار بین محصولات و نمونه های آزمایشگاهی مواد نرم و زیستی و بافتی (مصنوعی و یا طبیعی) و خواص مکانیکی آنها، تجهیزات مورد نیاز برای پر کردن این فاصله در حوزه های بین رشته ای تعریف شده و پس از طراحی المان های آن، به ساخت و توسعه و صحت سنجی یک سامانه اندازه گیری برای مشخصه یابی مواد نرم و زیستی پرداخته می شود. یک یا هر دو این طرح ها بستگی به دانشجویان و زمینه تخصصی آنها می تواند مورد بررسی، مطالعه و انجام در طرح شاخه دانشجویی بین رشته ای انتخاب و محور تحقیق و همکاری بین رشته ای قرار بگیرد.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز: