دکتر الهه میانه ساز

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه علوم پزشکی ایران

عضو هیئت علمی:

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

رشته تحصیلی:

طب فیزیکی و توانبخشی

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

Patient Education یا آموزش به بیمار در حوزه های مختلف

چکیده طرح‌:

تهیه محتوای آموزشی به صورت ساده و جذاب در قالب فایلهای ویدئویی، موشن گرافیک و مشابه آن. آموزش در حوزه مشکلات عضلانی اسکلتی شایع مثل آرتزوز زانو، گردن، کمر، تمرینات ورزشی، زخم پای دیابتی، توانبخشی سکته مغزی و….

سابقه فعالیت در حوزه تولید محتوا به صورت سرپرستی پایان نامه های دانشجویی و اجرای طرح های تحقیقاتی مرکز راهبردی تحقیقات علوم پزشکی کشور (نصر) را داشته ام با موضوعات: تهیه فایلهای موشن گرافیک جهت آموزش اصول ارگونومی اداری، فایلهای ویدئویی جهت آموزش تمرینات ورزشی توانبخشی ریوی بیماران کووید19.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  • دانشجویان با توانمندی در حوزه کامپیوتر، موشن گرافیک، تولید اپلیکیشن، طراحی سایت، فایلهای ویدئویی و مشابه آن.
  • دانشجویان پزشکی