دکتر احمد بخت افروز

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه صنعتی اصفهان

عضو هیئت علمی:

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته تحصیلی:

برق

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

تصویربرداری مایکرووی (MWI)

چکیده طرح‌:

یک سیستم تصویربرداری مایکرووی (MWI) از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش سخت‌افزار و بخش نرم‌افزار. در بخش سخت‌افزار، تنظیمات مختلفی مانند اندازه‌گیری، نوع آنتن، پلاریزاسیون، مکان‌یابی، روش‌های اسکن، و کالیبراسیون به موفقیت یک تصویر دقیق دست می‌دهند. از سوی دیگر، عملکرد نرم‌افزار و الگوریتم‌های بازسازی تصویر و پردازش سیگنال به شدت به دقت و کیفیت داده‌های اندازه‌گیری بستگی دارد.
تصویربرداری مایکروویو با استفاده از یک محفظه رسانای بیضوی، فوکوس کردن پرتوها، افزایش شدت سیگنال در محل جسم تحت آزمایش و بهبود محافظت الکتریکی، به عبارت دیگر، بهبود نسبت سیگنال به نویز (SNR) را به ما ارائه می‌دهد. این بهبود در SNR باعث کاهش تعداد نمونه‌های مورد نیاز برای دستیابی به وضوح مورد نظر در تصاویر می‌شود.
در این طرح ضمن بررسی اثر فرکانس کاری و پهنای باند آنتن جهت تصویر برداری از یک غده سرطان سینه و یا تومور مغزی، ساختار مناسب و بهینه جهت این پیاده سازی نیز بررسی میگردد.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

مهندسی برق
مهندسی کامپیوتر