اولین فراخوان رونمائی از شاخه دانشجویی ACE

دانلود فرمت پروپوزال

نیازمند تسهیلگری بنیاد برای تکمیل تیم خود می‌باشم.(Required)
(این تسهیلگری در قالب برگزاری برنامه‌هایی با هدف آشنایی دانشجویان با یکدیگر و تسهیل تیم‌سازی و شبکه‌سازی بین افراد از قبیل برگزای همایش و پنل گفتگو، تا قبل از تاریخ اعلام شده برای ارسال پروپوزالها انجام خواهد شد.)
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: pdf, docx, rar, zip, Max. file size: 5 MB.
    به صورت فایل فشرده
    Accepted file types: pdf, docx, doc, Max. file size: 1 MB.