۰۳۱۳۴۷۱۷۷۰۱

پیش بینی تقاضای دارو در همدان

کمیته علمی: آقای دکتر جهانی، مهندس محمد قمری

تحلیل مقدار فروش داروهای مصرفی کشور نقش مهمی در تأمین تقاضای داروی کشور در گروه‌های درمانی مختلف دارد. در این چالش قصد داریم میزان تقاضای دارو ثبت شده توسط دانشگاه علوم پزشکی همدان را با مدل های هوش مصنوعی پیش بینی کنیم. اطلاعات موجود مربوط به داده های روزانه و ماهانه است و پیش بینی باید در قالب هر دو بازه زمانی صورت گیرد. نتایج در قالب معیار ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) ارزیابی خواهند شد.