۰۳۱۳۴۷۱۷۷۰۱

تشخیص رفلاکس معده با استفاده از امپدانس PH

،کمیته علمی : خانم دکتر رسولی، آقای دکتر ربانی ،آقای دکتر پیمان ادیبی ،خانم دکتر سهیلی پور، آقای دکتر سعید کرمانی، آقای دکتر مصطفی رییسی

بیان مساله

بیماری ریفلاکس معده  (GERD) یک اختلال گوارشی شایع با علائم دردسرساز است که میلیون ها نفر در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده است. پایش امپدانس-pH داخل مری چند کاناله (MII-pH) یک تکنیک اخیرا توسعه یافته است که در حال حاضر به عنوان استاندارد طلایی در تشخیص رفلاکس شناخته می شود که امکان تشخیص رفلاکس های معده به مری را بدون استفاده از اشعه فراهم می کند. در این تکنیک یک سیگنال زیست پزشکی 6 کاناله در یک محیط سرپایی 24 ساعته برای به دست آوردن یک سری شاخص های مربوط به مری و بیماری رفلاکس معده جمع آوری می شود. داده های این چالش که توسط دانشگاه علوم پژشکی اصفهان جمع آوری شده است، شامل 6 کانال سیگنال امپدانس دریافتی است و یک خروجی (به صورت پرچم از صفرها و یک ها دقیقاً هم اندازه با سیگنال ورودی) که نشان دهنده رخداد یا عدم رخداد رفلاکس در طول زمان است. خروجی این چالش می بایست وقوع یا عدم وقوع (0و1) رفلاکس در ششمین کانال باشد. شایان ذکر است پیش بینی رخداد رفلاکس در کانال های دیگر نیز می­تواند در این پیش بینی نقش موثری داشته باشد.

اطلاعات تخصصی راجع به مراحل جمع آوری داده:

به منظور جمع آوری داده ها، برای بیماران با آندوسکوپی نرمال که به درمان­های دارویی پاسخ ندادند، مانیتورینگ 24 ساعته MII-pH انجام گرفته و سپس در بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع) اصفهان، بایگانی شده است. هر مطالعه به مدت تقریبی 24 ساعت انجام گرفته است. مانیتورینگ 24 ساعته MII-pH مری با دستگاه ضبط سیار (Ohmega Impedance ambulatory pH meter; MMS, Enschede, Netherlands) انجام شده است. کاتتر شش کانال امپدانس وpH  تحت بی­حسی موضعی از طریق بینی عبور داده شد و به ترتیبی که حس­گر pH در فاصله­ی 5 سانتی متر و کانال­های امپدانس در 3، 5، 7، 9، 15 و 17 سانتی متر از دریچه­ی معده قرار گیرند، تثبیت شده است. شش کانال امپدانس (از کانال اول تا ششم) همان فضای بین دو الکترود امپدانس متوالی می­باشد. با حرکت از گلو به سمت دریچه­ی معده، سه کانال اول امپدانس کانال­های پروگزیمال و سه کانال بعدی دیستال هستند. داده‌های کانال‌های امپدانس و حسگر pH روی دستگاه ضبط سیار که به کاتتر متصل بودند، ذخیره شده اند. برای ضبط و تبدیل فرمت داده های خام از نرم افزار پایگاه داده MMS (MMS B.V.) استفاده شده است. داده های MII-pH در فرکانس نمونه برداری 50 هرتز ذخیره شده است.

ساختار داده ها:

این مجموعه داده شامل 174 اپیزود (فاصله های 2 دقیقه) از داده های امپدانس داخل مجرای چند کاناله متعلق به 26 نفر است. مجموعه داده شامل دو متغیر “IMPEDANCE”،  و “FLAG_GER” است،

IMPEDANCE: شامل داده های امپدانس 6 کانال مختلف برای 174 قسمت 2 دقیقه ای، با فرکانس نمونه برداری 50 هرتز است. هر اپیزود حدود 6000 رکورد ثبت شده دارد.

FLAG_GER : نتایج واقعی رخداد رفلاکس در 6 کانال مختلف را برای 174 قسمت به مدت 2 دقیقه با فرکانس نمونه برداری 50 هرتز تعیین می کند.

نحوه ارزیابی:

هدف چالش پیش بینی رخداد رفلاکس در کانال 6م برای 27 اپیزود تست می باشد. شرکت کنندگان می بایست یک فایل فشرده با عنوان نام تیم شامل موارد زیر را به عنوان خروجی چالش ارسال کنند:

1-یک فایل متنی با عنوان «FLAG_eval » شامل برداری از مقادیر 0 و 1 برای پیش بینی رفلاکس در کانال 6م برای تمام 27 اپیزود در مجموعه تست، با ابعاد 162027 رکورد

2-فایل توضیحی تکنیک پیشنهادی

3- فیلم 5 دقیقه ای از توضیح کد و تکنیک

معیارهای ارزیابی:

  • تعداد رخداد TP، FP و FN در پاسخ های ارسالی
  • معیار sensitivity and Positive Predictive Value
  • معیار میانگین خطای زمانی