موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

ارسال پوستر و یا اعلام آمادگی جهت سخنرانی

نوع شرکت در رویداد(Required)
Max. file size: 20 MB.
لطفا پوستر ها را در فرمت pdf ، ppt و فیلم چکیده سخنرانی را با فرمت MP4 ارسال بفرمائید.