پیشنهادیه شرکت‌ها و واحدهای دانش بنیان و خلاق
به منظور بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان

"*" indicates required fields

(طرحی که به واسطه آن شرکت یا مجموعه میزبان نیازمند به کارگیری نخبه می‌باشد)
(تعداد و تخصص)
(مهارت خاص، ویژگی شخصیتی و ...)
(فضای اختصاصی کار، مسکن، حق الزحمه ویژه علاوه بر حق الزحمه تضمینی بنیاد، خدمات رفاهی، بیمه تکمیلی درمان، فرصت مطالعاتی و ...)
Max. file size: 20 MB.
اینجانب (مدیرعامل شرکت) کلیه اطلاعات فوق را تایید نموده و اعلام می دارم، در صورت معرفی فرد نخبه توسط مجموعه بنیاد نخبگان استان اصفهان طبق پروتکل‌های مربوطه، کلیه خدمات لازم به منظور به کارگیری وی را محقق نمایم.*