این جشنواره به طور سالانه با رویکرد تجاری سازی اختراعات در شش بخش داوری اختراعات، تجاری سازی اختراعات، دالان تسهیل کنندگان و سرمایه گذاران، اختراعات تجاری شده، بخش نیازمندی های فناورانه و پارکهای علم وفناوری و مراکز رشد برگزار می شود.
اهداف جشنواره

  • شناسایی نوآوران و مخترعان و حمایت مادی و غیر مادی و هدایت و توانمندسازی آنان؛
  • شناسایی مشکلات و نیازمندی‌های دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و معرفی آن‌ها به نخبگان و صاحبان ایده به منظور رفع نیازمندی‌ها و ارائه راهکار حل مشکلات؛
  • بکارگیری افراد مستعد و نخبه در این طرح‌ها؛
  • فرهنگ سازی و ایجاد تعامل سه جانبه مخترعان، سرمایه گذاران و کارگزاران و استفاده از ظرفیت هر یک از طرفین برای تجاری سازی دستاوردهای نخبگان،
  • آموزش نخبگان با فرآیند تجاری سازی و ارائه مشاوره‌های تخصصی و ایجاد تعامل بین مخترعان و سرمایه گذاران داخل کشور.

معرفی جشنواره
در بخش داوری جشنواره، اختراعاتی که سال ثبت آنها در سازمان ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، 1388 و بعد از آن است و برای نخستین بار در جشنواره‌های نوآوری و شکوفایی بنیاد ملی نخبگان شرکت می‌کنند، مورد ارزیابی و داوری قرار می‌گیرند.
هر مخترع تنها می‌تواند یک اختراع را برای داوری در جشنواره ارائه کند، با توجه به معیارهای ارزیابی اختراعات در جشنواره، از قبیل مسائل علمی، نوآوری، کاربردی بودن و قابلیت تجاری سازی، توصیه‌ می‌شود مخترعان بهترین اختراع خود را جهت داوری به جشنواره ارائه کنند. در رویکرد جدید داوری اختراعات، ظرفیت تجاری‌سازی اختراعات یکی از مهمترین معیارها به شماره می‌آید.
نحوه حمايت از برگزيدگان جشنواره

  • اعتبار پژوهش و نوآوری ویژه مخترعان سطح ۳ (تسهیلات بلاعوض تا سقف ۵۰ میلیون ریال)
  • مجوز حضور در بخش تجاری سازی جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی
  • تسهیلات نظام وظیفه (در صورت کسب شرایط آئین نامه ارائه تسهیلات نظام وظیفه¬ی بنیاد ملی نخبگان)