«جشنواره بین‌المللی فارابی»، ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همكاری دو سازمان‌ بین المللی یونسكو و آیسسكو و برخی مراكز مهم علمی و پژوهشی داخلی به صورت سالانه به منظور شناسایی و تقدیر از برگزیدگان علوم انسانی و اسلامی، برگزار می‌گردد.

اهداف جشنواره

هدف كلی جشنواره بین‌المللی فارابی را می‌توان تمهید و تقویت زمینه‌های مساعد، توجه بلیغ به ضرورت تولید دانش درخور نیازهای بومی جامعه پیشرو اسلامی و ایجاد ظرفیت‌های انگیزشی و حمایتی اقبال به پژوهش و نوآوری در این باره دانست.
ـ اهداف كلان و دراز‌مدت؛
• بسترسازی تولید دانش بومی اسلامی و ایرانی؛
• ایجاد نگرش مثبت به علوم انسانی در كشور و هدایت و ایجاد انگیزه در استعدادهای جوان به این حوزه؛
• آشناسازی و عمق‌بخشی نگاه به نقش علوم انسانی در حوزه تولید علم و تمدن‌سازی در جامعه ایران و جهان اسلام؛
• تقویت و توسعه ایده و برنامة بومی‌سازی علوم انسانی ـ اسلامی در ایران و جهان اسلام؛
• بازنمایی توان علمی ایران و جامعه اسلامی در حوزه علوم انسانی ـ اسلامی؛
• كمك به تبیین اهمیت، كاركرد و نقش مؤثر علوم انسانی در فرایند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری ملی و بین‌المللی.
ـ اهداف كاربردی
• تمهید شرایط مناسب برای تشویق و هدایت استعدادهای جوان به تحصیل و تحقیق در حوزه علوم انسانی ـ اسلامی؛
• كمك به كاربردی شدن علوم انسانی از طریق شناسایی مهم‌ترین مسائل در گستره جامعه ایران و جهان اسلام؛
• شناسایی و استعدادهای برتر در حوزه علوم انسانی ـ اسلامی جهت بهره‌مندی از توان ایشان در فرایند توسعه مرزهای دانش.


معرفی جشنواره

جشنواره بنا به تعریف در دو سطح «جوان (زیر ۳۵ سال)» و «بزرگسال» به دریافت، بررسی و انتخاب آثار برگزیده می‌پردازد، و از حیث قلمرو جغرافیایی دو حوزه داخل و خارج را پوشش می‌دهد. در حوزه داخل کشور، کلیه آثار تولید شده توسط ایرانیان، فارغ از محل کنونی سکونت و اشتغال، مدنظر است و در حوزه خارج، تولید آثار پژوهشی توسط کسانی که دارای تابعیت ایرانی نیستند،‌ دنبال می‌شود.
موضوع جشنواره، تحقیقات حوزة علوم انسانی و اسلامی است. آثاری در جشنواره پذیرش، ثبت، بررسی، ارزیابی و معرفی می شوند که واجد ویژگی «اثر پژوهشی» باشند و قالب ارائه آنها می تواند متفاوت باشد.
در کنار حوزه «آثار پژوهشی»، حوزه‌های دیگری که متناسب با شرایط، امکان فعال‌سازی آنها و ارائه جوائز به برگزید‌گان وجود دارد،‌ عبارتند از:
- تصحیح انتقادی آثار ماندگار تاریخی، ادبی، فلسفی و...
- نظریه‌پردازی و نقادی (با معرفی هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی)
- ترجمه یا مترجم برتر و تاثیرگذار در حوزه اهداف جشنواره
- پیشکسوت علوم انسانی
- شخصیت‌های پیشرو در حوزه علوم انسانی
- مفاخر پژوه برجسته
- مدیر پژوهشی برتر
- مراکز تحقیقاتی فعال و تاثیرگذار در حوزه اهداف جشنواره
- فصلنامه‌ علمی پژوهشی برتر

نحوه حمایت از برگزیدگان جشنواره

برگزیدگان بخش آثار پژوهشی تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان قرار خواهند گرفت و از امتیازات این بنیاد بهره‌مند می‌شوند؛ از مهمترین این امتیازات می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:
* تسهیلات نظام‌وظیفه
* جوایز تحصیلی
* سفر عمره مفرده
* اعتبار پژوهش و نوآوری
* اعتبار نوآوری و شكوفایی
* وام نوآوری و شكوفایی
* اعتبار پژوهش ویژه استادیاران جوان
* وام مسكن
* تسهیلات محققان پسادكتری