آدرس:
اصفهان، میدان قدس، خیابان علامه مجلسی، کوی مشیر فاطمی، بنیاد نخبگان استان اصفهان
تلفن:
۰۳۱-۳۴۴۷۷۸۲۷ و ۳۴۴۸۴۴۸۱-۰۳۱
فکس:
۰۳۱-۳۴۴۷۷۸۲۷
قسمتهای ضروری*