فارغ التحصيل رشته عمران گرايش اب وفاضلاب
دانشگاه صنعت اب و برق اصفهان
ازسال ٨٢ تا ٨٦ به عنوان كارشناس طراحي شبكه توزيع آب در شركت هاي مشاور


ازسال ٨٨ درآب و فاضلاب اصفهان به عنوان كارشناس بهره برداي وكنترل پروژه قراردادهاي فاضلاب و نظارت بهره برداري شبكه هاي فاضلاب مشغول بكار هستند. ایشان در زمینه انواع هواده ها در تصفيه خانه هاي فاضلاب تخصص دارند.