سرکار خانم مهندس آسیه سادات ملاباشی لیسانس خود را از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در رشته مهندسی عمران- آب در سال 1376 اخذ نمودند، در سال 1380  از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع تحلیل ضربه قوچ به روش اجزاء محدود در  دانشگاه صنعتی اصفهان دفاع نمودند . مهندس ملاباشی از سال 1378 در اداره آب و فاضلاب اصفهان به عنوان کارشناس فنی مشغول به کار شدند، ایشان از سال 1386 به عنوان مدیر نظارت بر بهره برداری شبکه توزیع آب و از سال 1390 به عنوان کارشناس شبکه و تحلیل هیدرولیکی مشغول هستند. ترجمه کتاب راهنمای عملی ضدعفونی لوله ها و مخازن ذخیره آب را به سفارش اداره آب و فاضلاب استان اصفهان در سال 1392 و ارائه 9 مقاله در زمینه های مختلف تحلیل شبکه آبرسانی، تحلیل خطا، تفکیک و به روز رسانی  کنتورهای آب خانگی از سوابق پژوهشی ایشان می باشد.