مسئله کمبود آب علاوه بر محدودیت‌هایی که برای بخش کشاورزی ایجاد کرده، سایر بخش‌های افتصاد از جمله صنعت را نیزتحت تأثیر قرار داده است. به طوری که شهرک‌های صنعتی با مشکلاتی از قبیل کمبود آب و در مواردی بحران آب و افت کیفیت آب مواجه هستند. این مسائل چالش‌هایی را پیش روی صنایع قرار می دهد که در رویداد هم‌نت آب برای آنها چاره اندیشی خواهیم کرد.
تصفیه تکمیلی پساب صنعتی؛ در حال حاضر تعدادی از شهرک‌های صنعتی استان اصفهان مجهز به تصفیه‌خانه بیولوژیک هستند و پساب حاصل از آن را برای آبیاری فضای سبز همان شهرک مورد استفاده قرار می‌دهند. اما در همه فصول سال نمی‌توان از این آب برای آبیاری فضای سبز استفاده نمود و با مازاد پساب مواجه هستند؛ این در حالی است که شهرک‌های صنعتی با مشکل کمبود شدید آب دست و پنجه نرم می کنند و برای تأمین آب مورد نیاز خود مشکل دارند. بروز این مسائل یک نیاز جدی برای تصفیه تکمیلی پساب صنعتی که بعد از تصفیه ابتدایی و تصفیه ثانویه انجام می‌شود ایجاد می‌کند. در این زمینه باید گفت مشکل پایین بودن راندمان تصفیه تکمیلی و نیز وارداتی بودن تجهیزات مورد نیاز برای تصفیه تکمیلی مانعی برای اجرای این راه حل است.


بازچرخانی پساب واحدهای صنعتی؛ هر کدام از واحدهای صنعتی یک نوع آلاینده تولید و به پساب خروجی خود وارد می‌کنند. در صورتی که این پساب وارد شبکه عمومی فاضلاب شهرک صنعتی شود، واحد را با مشکل تصفیه فاضلاب، به علت وجود چندین نوع آلاینده، مواجه می‌کند. از طرفی واحدهای صنعتی برای تأمین آب مورد نیاز خود هزینه‌های گزافی پرداخت می‌کنند. اگر بتوان به نحوی پساب خروجی از هر واحد را برای استفاده همان واحد مناسب‌سازی و بازچرخانی کرد به حل مسئله تصفیه و تأمین بخشی از آب مورد نیاز واحدها کمک خواهد کرد.
افزایش بهره‌وری مصرف آب در واحدهای صنعتی؛ واحدهای صنعتی پرآب‌بر در شهرک‌های صنعتی ماهیانه مبالغ زیادی برای تأمین آب مورد نیاز خود می‌پردازند. در صورتی که بتوان بهره‌وری مصرف آب را در این واحدها با ایجاد تغییراتی در خط تولید، یا ایده‌های دیگری در این زمینه افزایش داد، بخش بزرگی از هزینه‌های تأمین آب در واحدهای صنعتی کاهش یافته و همچنین امکان توسعه واحدها و رونق گرفتن بخش صنعت افزایش می‌یابد.